Vaalikampanjani kulut

26.10.2008


Lain vaatimukset

 

Vaalirahoituslaki edellyttää, että ”kunnallisvaaleissa valtuutetuksi ja varavaltuutetuksi valittu on velvollinen tekemään ilmoituksen vaalirahoituksestaan ja vaalikampanjansa kuluista.”

 

Vaalirahailmoitus on toimitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 29.12.2008. Noudatan lakia ja toimitan ilmoitukseni määräaikaan mennessä.

Alustavat tiedot kampanjastani

Ilmoittelu Valkeakosken Sanomissa (lehti + verkkosivut)       1 958 €
Omat verkkosivuni (domain-osoite, käyttöoikeus...)          239 €
Jakotavara (Sisu-pastillit)          249 €
Graafiset palvelut          336 €
     ======
Yhteensä       2 781 €

 

 

Maksan kampanjakuluni omista säästöistäni. Ulkopuolista rahoitusta ei ole.