Tiedote 5.6.2018 Pauli Kiuru: Puolustusvoimien valtuuksia lisättävä lennokkien aiheuttamien turvallisuusuhkien estämiseksi

5.6.2018

Tiedote

5.6.2018

Julkaisuvapaa

Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Kiuru: puolustusvoimien valtuuksia lisättävä lennokkien aiheuttamien turvallisuusuhkien estämiseksi

Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Kiuru kannattaa hallituksen esitystä, jossa puolustusvoimille lisätään valtuuksia estää lennokkien ja miehittämättömien ilma-alusten kulkua. Tarkoituksena on lisätä säännöksiä, jotka koskevat lennokkeja ja miehittämättömiä ilma-aluksia. Tarve muutoksille on syntynyt teknisen kehityksen, kansainvälisten esimerkkien ja myös Suomessa tapahtuneiden ilmiöiden pohjalta.

”Lennokkeja voidaan käyttää tiedusteluun, viranomaisten toiminnan paljastamiseen, salakatseluun ja salakuljetukseen. On myös mahdollista, että niitä voidaan käyttää räjähteiden kuljettamiseen ja täsmäkohteiden vaurioittamiseen. Puolustusvoimille on siis annettava riittävät ja yksilöidyt toimivaltuudet puuttua lennokkien ja miehittämättömien ilma-alusten uhkaan”, Kiuru toteaa.

Kansainvälinen vertailu todistaa, että lennokkien ja miehittämättömien ilma-alusten toimintaa on myös lainsäädännössä tarkasteltava uudessa valossa.

”Suomeen kohdistuvat uhat ovat yhä moninaisempia. Laajamittainen disinformaation levittäminen, kyberhyökkäykset ja lennokit ovat osa tätä kokonaisuutta, joita voidaan pahimmillaan käyttää yhdessä tai erikseen mitä mielikuvituksellisimmillakin tavoilla.”

Hallituksen esityksessä määritellään, kenellä on puolustusvoimissa päätösvalta ilma-alusten kulkuun puuttumisessa. Päätöksen voi tehdä esimerkiksi varuskunnan päällikkö tai harjoituksen johtaja. Aiemmin lainsäädäntö ei ole antanut puolustusvoimille riittävän yksilöityjä ja tarkkarajaisia valtuuksia ilma-alusten kulkuun puuttumisessa.

 

Lisätiedot:

Pauli Kiuru
Kansanedustaja
040 540 6937