Suullinen kysymys asuntomarkkinoista 14.6.2018 Pauli Kiuru

15.6.2018

Suullinen kysymys

SKT 104/2018 vp

Suullinen kyselytunti

Puhemies Paula Risikko

Kokoomuksen eduskuntaryhmän kysymyksen esittää edustaja Kiuru.

Keskustelu

16.53

Pauli Kiuru

kok

Arvoisa rouva puhemies! Suomen talous on hyvällä kasvu-uralla. Kuluttajien ja sijoittajien luottamus on kasvanut. Myös asuntomarkkinoilla on vauhtia. Uusia asuntoja rakennetaan nopeammin kuin kertaakaan 2000-luvulla.

Toisaalta markkinat eriytyvät. Hinnat nousevat kasvukeskuksissa, mutta toisaalta taas haja-asutusalueilla kehitys on päinvastaista. Perheasuntojen tarve vähenee, mutta sitten taas toisaalta pienien asuntojen ja yksiöiden kysyntä on kasvanut. Jopa ylikysyntää on paikallisesti. Yksi trendinomainen muutos on se, että kaupungistuminen jatkuu edelleen.

Kysynkin ministeri Tiilikaiselta: miten luonnehditte asuntomarkkinoiden tilannetta tällä hetkellä nimenomaan kuluttajien näkökulmasta? Ja edelleen: miten luonnehditte maankäyttö- ja rakennuslain uudistusta ja sen vaikutuksia kasvavien kaupunkiseutujen ja muun Suomen tarpeiden näkökulmasta? [Eero Heinäluoma: Aika vaikea kysymys!]

16.55

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri

Kimmo Tiilikainen

(vastauspuheenvuoro)

Arvoisa puhemies! Asuntomarkkinoiden tilanne on, sanoisin, aika elävä ja vilkas, ja niin on myös rakentamisen tilanne. Kuten kysyjä totesi, asuntoja rakennetaan tällä hetkellä ennätyksellistä tahtia, ja tuo asuntojen tuotanto on suuntautunut juuri niihin asuntotyyppeihin, joilla eniten on kysyntää markkinoilla, varsin pieniin asuntoihin. Myös tuo kuvaamanne tilanne markkinoitten eriytymisestä maan eri osien välillä pitää paikkansa.

Oikeastaan maankäyttö- ja rakennuslain osalta ja kaupunkien kaavoituksen osalta täytyy varmistaa välineitä kaavoittajille, jotta pystytään riittävän nopeasti myös kaavoittamaan. Näin on maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa [Puhemies koputtaa] toistaiseksi tehty, ja näin tullaan myös kokonaisuudistuksessa etenemään. Oikeastaan huoli on se, että jos asuntojen hinnat karkaavat liian korkealle ja taloyhtiölainojen [Puhemies koputtaa] osuus kasvaa, tunnistavatko kaikki kuluttajat näihin sisältyvät riskit.