Tiedote: Kokoomuksen Pauli Kiuru: Ensikertalaisuussäännöksen kiristäminen vastaa kansalaisten oikeustajua

11.10.2018

Tiedote 11.10.2018
Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen Pauli Kiuru: Ensikertalaisuussäännöksen kiristäminen vastaa kansalaisten oikeustajua

Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Kiuru iloitsee oikeusministeri Antti Häkkäsen esityksestä kiristää rikoslain ensikertalaisuussäännöstä. Tänään annetun hallituksen esityksen tarkoituksena on parantaa ehdonalaisen vapauttamisen järjestelmän oikeudenmukaisuutta ja uskottavuutta.

Rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän näkökulmasta on perusteltua, että henkilöä, joka syyllistyy ensimmäistä kertaa rikokseen kohdellaan lievemmin kuin taparikollista. Yksi tällainen keino on ehdottamaan vankeusrangaistukseen tuomitun vangin ehdonalaiseen vapauttaminen. Ehdonalaisen vapauttamisjärjestelmän tarkoituksena on tukea vangin sopeutumista elämään vankilan ulkopuolella.

”Ehdotuksella pyritään lisäämään ehdonalaisen vapauttamisen järjestelmän oikeudenmukaisuutta ja uskottavuutta. Kolme vuotta rikoksetonta elämää ei voi vielä tarkoittaa, että uudesta rikoksesta tuomittua on kohdeltava ensikertalaisena ehdonalaista vapauttamista harkittaessa”, Kiuru toteaa.

Esityksessä ehdotetaan, että vanki joka rikosta edeltäneiden viiden vuoden aikana ei ole suorittanut vankeusrangaistusta vankilassa, vapautetaan ehdonalaisesti, kun rangaistuksesta on suoritettu puolet. Määräaika nousee siis takaisin alkuperäiseen viiteen vuoteen. Muilta osin ehdonalaista vapauttamista koskeviin säännöksiin ei esitetä muutoksia.

Lakiesitykseen sisältyvä muutos koskee suhteellisen pientä joukkoa. He ovat sellaisia, joiden vankeuteen johtavien rikosten välillä on kulunut pitkä aika. Taparikollisten tapauksessa aika rikosten välillä on yleensä varsin lyhyt. Näin ollen esitys ei juuri vaikuta päivittäiseen vankimäärään ja tätä kautta Rikosseuraamuslaitoksen työmäärään.

”Käytännössä esitys merkitsee rangaistusjärjestelmän ankaroitumista. Rangaistusjärjestelmän periaatteena tulee olla, että säännöllisesti rikoksiin syyllistyviä kohdellaan ankarammin kuin ensikertalaisia. Esitys on tältä osin perusteltu ja vastaa laajasti kansalaisten oikeustajua”, Kiuru toteaa.

Lisätiedot:

Pauli Kiuru
Kansanedustaja
040 540 6937