Blogi

Kokoomusedustajat Kiuru ja Tolvanen: Turvallisuudesta ei tingitä21.4.2017 08:26

TIEDOTE 20.4.2017

Julkaisuvapaa heti

Kokoomusedustajat Kiuru ja Tolvanen: Turvallisuudesta ei tingitä

Eduskunnassa on tänään käsittelyssä valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta. Selonteossa todetaan, että Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut nopeasti, ja että sisäinen ja ulkoinen turvallisuus myös linkittyvät yhä vahvemmin toisiinsa.

Kokoomuksen kansanedustajat Kari Tolvanen ja Pauli Kiuru kiittelevät kokonaisturvallisuuden nostamista keskiöön myös tulevassa hallituksen puolivälitarkastelussa. Heidän mukaansa tämä kertoo siitä, että korostunut tarve turvallisuudentunnetta lisäävistä toimista otetaan vakavasti.

- Sisäinen turvallisuus on suomalaisen yhteiskunnan perusta. Ammattilaiset poliisissa, pelastustoimessa, rajavartiolaitoksessa ja tullissa varmistavat tehtävissään ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä, että yhteiskuntarauha ja kansalaisten turvallisuuden tunne on turvattu. Nopeasti muuttuvassa ja arvaamattomassa toimintaympäristössä turvallisuudesta ei ole varaa tinkiä vaarantamatta sitä oikeusvaltion ydintä, joka tekee Suomesta Suomen, Tolvanen toteaa.

- Ihmisten kokema turvallisuus toisiaan ja viranomaisia kohtaan merkittävä kilpailutekijä. Suomessa ihmiset luottavat toisiinsa. Tästä luottamuksesta on pidettävä kaikin tavoin kiinni, Kiuru lisää.

Kari Tolvanen muistuttaa, että Suomi on edelleen turvallinen maa, vaikkemme voi enää tuudittautua epärealistiseen turvallisuuden tunteeseen. Tämän vuoksi turvallisuuden ylläpitäminen vaatii yhteisen tilannekuvan jakamisen lisäksi konkreettisia tekoja ja panostuksia.

Pauli Kiuru toteaa, että samaan aikaan kun puhutaan turvallisuusviranomaisista ja heidän työnsä edellytysten helpottamisesta, on syytä tiedostaa myös syrjäytymisen aiheuttamat uhat.

- On syytä tiedostaa, että syrjäytyminen on maamme sisäisen turvallisuuden suurin uhka. Jokaisen on koettava olevansa merkityksellinen osa yhteiskuntaa. Osana puolivälitarkastelua hallitus myös pohtii uusia keinoja auttaa nuoria, joilla ei ole työ-, harjoittelu- tai koulutuspaikkaa. Jos emme pidä tästä ensisijaisesta periaatteesta kiinni, ovat muut toimenpiteemme loppujen lopuksi lähes yhtä tyhjän kanssa, Kiuru huomauttaa.

Lisäksi edustajat muistuttavat vastuullisen talouspolitiikan merkityksestä osana kokonaisturvallista keskustelua.

- Vastuullinen talouspolitiikka on myös keskeinen turvallisuuspolitiikan kulmakivi. Talouden kasvu ja kestävä julkinen talous vahvistavat kansalaisten uskoa tulevaisuuteen ja parantavat yhteiskuntamme kykyä selvitä poikkeusoloista. Näin ollen myös uudet keinot työllisyysasteen nostamiseksi sekä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan vahvistamiseksi ovat osaltaan keskeisessä roolissa vahvistamassa kokonaisturvallisuuttamme, edustajat toteavat.

Lisätiedot:

Kari Tolvanen: 040 5835501

Pauli Kiuru: 040 5406937


RSS