Blogi

Eduskuntapuhe: Yleissivistyksestä, puhetaidosta ja lukemisesta20.6.2018 09:56

Arvoisa herra puhemies!

Edustaja Gustafsson puhui yleissivistyksestä, eikä sitä koskaan kyllä liikaa korosteta.

Yleissivistys on se pohja, jonka päälle rakennetaan ammatillista erityisosaamista. Tieto vanhenee äärimmäisen nopeasti, ja vanhenemisaika lyhenee koko ajan.

Akateemisesta tutkinnosta keskimäärin noin 10—20 prosenttia on relevanttia 10 vuoden jälkeen valmistumisesta.

Ja mikä tässä on olennaista? Olennaista on se, että pitää olla opiskelutaidot.

Yleissivistys on pohjalla, ja sitten niiden rinnalla geneeriset eli siirrettävät taidot. On oltava medialukutaitoa, kykyä hankkia tietoa, kykyä erottaa olennainen epäolennaisesta, neuvottelutaitoa, argumentointitaitoa ja yhteistyökykyä.

Puhetaito on on Suomessa jäänyt liian vähälle, jos verrataan kansainvälisesti. Meillä on aika paljon korostunut kirjallinen esittäminen, mutta puhuminen ja puhetaito on sellaista, joka tulee entistä enemmän korostumaan.

Pisa-tutkimuksista: Suomi on edelleen maailman kärkeä. Meillä on huippuopettajat, meillä on hieno järjestelmä. Se ei tarkoita sitä, ettei siellä ole kehittämisen tarvetta. Mutta se on lähtökohdiltaan erinomainen. Sitä pitää arvostaa.

Pisa-tutkimuksissa on pientä liukumaa alaspäin, siihen pitää puuttua, ja sitä pitää seurata. Uskon, että yksi keskeinen syy siellä taustalla on, että lukemisen merkitystä ei ole riittävästi sisäistetty ja ymmärretty. Liikaa menee ad hoc -lukemiseen. Kirjat ja kirjallisuus jää vähemmälle.

Lukeminen on myös yhteydessä kykyyn ymmärtää toisia, empatiataitoon ja kulttuurien ymmärtämiseen, minkä merkitys myös kasvaa tulevaisuudessa. Pitää ymmärtää myös toisia kulttuureja.


Kirjoitusta on viimeksi muokattu: 26.6.2018 15:34

RSS