Blogi

Lasten vieraannuttaminen on henkistä väkivaltaa - lakialoitteet lakivaliokunnassa8.11.2012 19:05

Noin 30 000 lasta kokee vuosittain vanhempiensa eron. Vanhemmat voivat ero­tilanteessa tehdä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta sopimuksen, jonka sosiaaliviranomai­nen vahvistaa. Riitatilanteissa asian ratkaisee tuomioistuin. 

Lapsen oikeuksien ja tasapainoisen kehityksen kannalta on tärkeää, että lapsella säilyy sään­nöllinen ja hyvä suhde myös siihen vanhempaan, jonka luona hän ei asu. Vieraannuttamisesta ja tapaamisoikeuden tahallisesta ja toistuvasta estämisestä johtuen osa lapsista menettää yh­teyden toiseen vanhempaansa sekä samalla myös isovanhempiinsa.

Useita eri asiantunti­joita kuultuamme olemme tehneet yhteistyössä kaksi lakialoitetta. Oma aloitteeni koskee rikoslakia, ja sen tavoitteena on sank­tioida tapaamisoi­keuden tahallinen ja toistuva estäminen. Edustaja Juho Eerolan aloite käsittelee puolestaan vieraannuttamis­kiellon lisäämistä lakiin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Tavoitteena on mahdollistaa tapaamisoikeuden uudelleenarviointi vieraannuttamistilanteissa. Toteutuessaan lait ohjaavat vanhempia lapsen edun mukaiseen käyttäytymiseen.

Molemmat lakialoitteet ovat tällä hetkellä lakivaliokunnassa käsiteltävinä. Valiokunta on pyytänyt niistä oikeusministeriön kirjalliset lausunnot marraskuun loppuun mennessä. Valiokunta päättää sen jälkeen jatkotoimista.


Kirjoitusta on viimeksi muokattu: 8.11.2012 19:06

Kirjoituksessa on 1 kommentti

Jarmo Leander (16.12.2012 18:58)
Hei!

Hyvä aloite, itsellä vaikea tilanne myös.
Vieraannuttaminen parhaillaan menossa.
Äidillä vaikea hyväksyä tilanne ja
terapiat ei auta tai ei käy niissä.
Lapsi kärsii, kun on vanhempiin hyvä
suhde.
Myös etävanhempi tässä kärsii.
Tämä on kosto, jonka äiti minulle
on myös myöntänyt.
RSS