Blogi

Ympäristöasiaa eduskuntapuheessa: Porter-hypoteesi28.5.2013 21:22

 

Arvoisa herra puhemies (puheeni loppuosa)

"Suomen ilmastopaneelin raportissa (6/2013)  on kerrottu niin sanotusta Porter-hypoteesista tutkija Michael Porterin mukaan. Tässä hypoteesissä väitetään, että kiristyvä ympäristöohjaus johtaa yritysten voittojen kasvuun uusien innovaatioiden ja edelläkävijyyden tuomien etujen myötä. Merkittävä havainto on, että kiristyvä ympäristöohjaus ei ole aikasarjojen valossa laskenut kansantalouksien tuottavuutta ja kilpailukykyä. Löydös on merkittävä, koska ympäristöohjaukselle ei nähdäkseni ole vaihtoehtoja pitkällä aikajänteellä. 

Jos tämä Porter-hypoteesi pitää paikkansa, niin ympäristön, kilpailukyvyn ja talouden intressit ovat yhteneväiset, vaikka kovin epäileviä ajatuksia täällä on tänäänkin esitetty asian tiimoilta. Ymmärrän tietysti, että yksittäisissä tapauksissa lyhyellä aikavälillä näin varmasti voikin olla.

Saksa on kiinnostava maa energia- ja ilmastopolitiikassa. Jos Saksan kokoinen teollisuusmaa onnistuu pyrkimyksissään turvata energianhuoltonsa pääosin uusiutuvilla energialähteillä, niin myös Suomella voi tulevaisuudessa olla työllisyyden, energiaomavaraisuuden ja viennin kannalta edessään lupaava tulevaisuus."


Kirjoitusta on viimeksi muokattu: 28.5.2013 21:25

RSS