Blogi

Eduskuntapuhe: Ympäristönsuojelulaki - uutta kannattavaa liiketoimintaa luomassa 12.2.2014 10:13

Arvoisa herra puhemies! Käsittelemme hallituksen esitystä ympäristönsuojelulaista. Esitys vie eteenpäin ympäristönsuojelua hallitusohjelman mukaisesti. Tarkoituksena on päivittää ympäristönsuojelulakia niin, että se vastaa paremmin EU:n lainsäädäntöä ja perustuslakimme tulkintaa. Taustalla on muun muassa teollisuuspäästödirektiivi.

Kaikella tällä pyritään turvaamaan ympäristöarvot, torjumaan ilmastonmuutosta sekä edistämään jätteen synnyn ehkäisyä. Lisäksi valvontaa muutetaan niin, että se tulisi osittain maksulliseksi aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Valvonnasta kertyvät maksutulot käytettäisiin jatkossa valvonnan voimavarojen lisäämiseen. Valvontaan liittyviin kysymyksiin on kiinnitetty huomiota esimerkiksi kaivosteollisuuden osalta. Asiaa on käsitelty myös ympäristövaliokunnassa, jossa olen jäsenenä.

Ympäristönsuojelu on mitä suurimmassa määrin turvallisuuskysymys ja siten myös ihmisoikeusasia. Ei ole yhdentekevää, minkälaista ilmaa hengitämme, minkälaista vettä juomme, minkä laatuisessa maaperässä elintarvikkeemme kasvatamme ja kuinka paljon raskasmetalleja kaloista saamme. Kiinassa on jo pinta-alaltaan Belgian kokoinen alue saastunutta ja viljelykäyttöön soveltumatonta maata, eikä Kiina ole ongelmineen yksin. Suomi voi olla osa ongelmaa tai osa ratkaisua.

Ympäristönsuojelu nähdään osin aiheettomasti vain ylimääräisenä kustannuksena. Samalla tavalla voidaan aivan perustellusti sanoa, että huonosti hoidettu ympäristö on kustannustaakka, joka pienentää bruttokansantuotetta. Oma lukunsa sen rinnalla on vaikeammin mitattava ihmisten kokema hyvinvointi tai pahoinvointi.

Harvardin yliopiston liiketaloustieteen professori Michael Porterin mukaan kiristyvä ympäristöohjaus on johtanut yritysten voittojen kasvuun innovaatioiden ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kautta. Toki poikkeuksiakin on, se on myönnettävä. Toiseksi, Porterin mukaan ympäristöohjaus ei ole aikasarjojen valossa laskenut kansantalouksien tuottavuutta ja kilpailukykyä.

Arvoisa puhemies! Suomen kannattaa kiinnittää yhä kasvavaa huomiota ympäristöasioihin ja erityisesti cleantech-osaamiseen ja sen vientiin. Kiitos valmistelijoille, hallitukselle ja erityisesti esittelevälle ministeri Niinistölle.

 

 

 


Kirjoitusta on viimeksi muokattu: 12.2.2014 10:14

RSS