Blogi

Turvallisuus - perusoikeutemme (kolumni Suur-Tampere -lehdessä 26.2.2014)26.2.2014 16:54

 

Rikoslain raiskauksia koskevia pykäliä muutetaan ja rangaistuksia tarkistetaan. Sukupuoliyhteyteen pakottamista koskeva säännös kumotaan ja jatkossa rikosnimikkeenä on raiskaus. Törkeän raiskauksen käsite laajenee siten, että alle 18-vuotiaaseen kohdistunut teko on aina törkeä ja sen rangaistus on 2-10 vuotta vankeutta.

Valmisteilla olevat lakimuutokset ovat tervetulleita ja yleisen oikeustajun mukaisia. Pakottamisesta tai ns. lievästä raiskauksesta ei kannata enää jatkossa puhua. Rikos on aina vakava ja sen nimike on joko rais­kaus tai törkeä raiskaus. Lisäksi lakiin otetaan uutena rikoksena seksuaalinen häirintä, josta mak­simirangaistus on kuusi kuukautta vankeutta.

Lentolii­kenteessä ensimmäinen asia on turvallisuus ja vasta sen jälkeen tulevat muut argumentit. Finavia Oyj on siirtämässä aluelennonjohtoa Tampereen Aitovuoresta Helsinki-Vantaalle vuonna 2018. Suunnitelmien toteutuessa aluelennonjohto ja Helsingin lähestymislennonjohto toimisivat käytännössä samoissa tiloissa.

Norjassa vastaava aluelennonjohtoa koskeva yhdistämisyritys haudattiin epäonnistuneena turvallisuus­perusteilla. Sveitsissä aluelennonjohdon siirtoyritys eteni suunnitelmia pidemmälle. Uusi lennonvarmis­tuskeskus rakennettiin valmiiksi, mutta muutama päivä ennen muuttoa hankkeesta peräännyttiin.

Aluelennonjohdon siirtoon liittyviä turvallisuusongelmia ja muita kysymyksiä käsitellään avoimessa kes­kustelutilaisuu­dessa eduskunnan Kansalaisinfossa torstaina 27. helmikuuta. Aluelennonjohdon siirto­hanke ei voi olla pelkästään Finavia Oyj:n sisäinen asia. Ilmailulla on merkittävä yhteiskunnallinen rooli.

Suomen puolustuspoliittinen ympäristö on muuttunut viimeisen vuoden aikana haasteellisemmaksi ja vaikeammin ennustettavaksi. Ruotsin puolustuskyvyn uskottavuus on herättänyt keskustelua. Ulkopoliit­tisen instituutin tutkija Charly Salo­nius-Pasternak on arvioinut Ruotsin Nato-jäsenyyshakemuksen olevan entistä todennäköisempilähivuosina. Ruotsin mahdolli­nen jäsenyys Nato-maa Norjan rinnalle olisi Suomen kannalta merkittävä muutos nykyiseen verrattuna.

Esitin puhemiesneuvostolle kirjallisessa keskustelualoitteessani, että eduskunta kävisi ajankohtaiskes­kustelun Suomen puolustuspoliittisesta tilanteesta. Aloitteen allekirjoitti yli puoluerajojen 15 puolustusva­liokunnan 17 jäsenestä.

Liikkuva poliisi lopetti toimintansa omana organisaationaan kaksi kuukautta sitten. Huolta on herättänyt liikenteenvalvonnan laatu ja kattavuus jatkossa. Tilannetta seurataan.
 

Julkaistu Suur-Tampere 26.2.2014


Kirjoitusta on viimeksi muokattu: 26.2.2014 16:55

RSS