Blogi

Opettajan ammattinimike suojattava3.11.2014 08:36

Vuonna 2011 perusopetuksen opettajista 12 % ja erityisopetuksen opettajista peräti 27 % ei täyttänyt kelpoisuusehtoja. Ammatillisista opettajista 28 % oli epäpäteviä. Lukioissa tilanne oli parempi, sillä 93 % niiden opettajista täytti kelpoisuusehdot.

Yleissivistävässä koulutuksessa on yli 4 000 määräaikaista henkilöä, joilla ei ole säädettyä kelpoisuutta opettajan ammattiin. Alueelliset erot ovat suuria.

Opettajan pätevyys tehtäväänsä tulisi olla todettavissa jo ammattinimikkeestä, ja siksi opettajan ammattinimike on suojattava. Lapsilla, opiskelijoilla sekä lasten vanhemmilla on oikeus tietää ja tarvittaessa tarkistaa, onko opettaja kelpoisuusehdot täyttävä pätevä opettaja. Epäpätevä ”opettaja” ei saisi käyttää nimikettä opettaja. Ruotsissa, Kanadassa ja Skotlannissa opettajan ammattinimike on jo suojattu.

Valvira eli sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ylläpitää rekisteriä, johon merkitään henkilön oikeus harjoittaa ammattia sekä oikeus käyttää suojattua ammattinimikettä. Jokainen potilas haluaa asioida oikean lääkärin kanssa – ei valelääkärin.

Kasvatus ja opetusala edellyttävät samanlaista turvaa ja vastuuta. Opetusalalla pitäisi olla selvää, että opiskelua ja pätevöitymistä arvostetaan. Opettajanimike pitää olla tae siitä, että henkilöllä on tehtävään vaadittu koulutus ja pedagoginen pätevyys.

On myös muistettava, että kerran hankittu pätevyys ei riitä nopeasti muuttuvassa maailmassa. Oman muodollisen pätevyyteni opettajaksi olen saanut vuonna 1988. Ilman täydennyskoulutusta en katsoisi kuitenkaan olevani sopiva vaativaan tehtävään, koska työtehtäväni ovat olleet valmistumiseni jälkeen toisaalla.

Työelämässä oleville opettajille on mahdollistettava täydennyskoulutuksella ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen. Puheet ja suunnitelmat kasvatus- ja opetusalan opettajien kelpoisuusehtojen heikentämisestä on haudattava.

Aforismi: Älä kysy, mitä maksaa koulutus. Kysy, mitä maksaa kouluttamattomuus.

 


RSS