Blogi

EDUSKUNTAPUHE: Luonnonvaroista, bkt:sta ja Tavasesta26.11.2014 09:29

Arvoisa herra puhemies

Käsittelemme valtioneuvoston luonnonvaraselontekoa "Älykäs ja vastuullinen luonnonvaratalous". Ilmastonmuutoksen eteneminen, globaali kasvu, kulutuksen lisääntyminen ja kaupungistuminen ovat megamuutoksia, jotka asettavat ihmiskunnan kasvavien haasteiden eteen. Kilpailu luonnonvaroista kiihtyy - tämä näkyy esimerkiksi Kiinan toiminnassa Afrikassa. Maailman väkiluku kasvaa päivittäin yli 200 000 henkilöllä. Vuoteen 2050 mennessä maailman väkiluku on noussut 10 miljardin tuntumaan. Näin ei voi jatkua.

Talouskasvun kritiikitön tavoittelu on kyseenalaistettava. Lisäkasvua tavoiteltaessa pahoinvointi tuntuu vain lisääntyvän. Bruttokansantuote on hyvinvoinnin kannalta ongelmallinen mittari. Talouskasvu on hyväksyttävää, jos ainakin nämä kaksi ehtoa täyttyvät: 1) kasvu lisää ihmisten kokemaa kestävää hyvinvointia, 2) kasvu on saavutettu siten, että irtikytkentä energiankulutuksen ja luonnonvarojen lisääntyvästä käytöstä on toteutunut. Suomen näkökulmasta asian voisi tiivistää seuraavasti: enemmän toimivia ja laadukkaita palveluja, vähemmän muovi- ja digiroinaa ulkomailta.

Resurssi- ja materiaalitehokkuus ovat yksi keino kestävämpään talouteen. Valitettavan usein omilla toimillamme, kuten ylimitoitetulla sääntelyllä, estämme paikallisen joustavuuden ja arkijärjen käytön. Kotipaikkakunnallani saatiin pitkän selvittelyn jälkeen mahdollistettua yli jääneen kouluruoan hyödyntäminen varattomien ruokailussa. Suuret muutokset alkavat pienistä teoista.

Suomella on merkittävä kansallisvarallisuus runsaissa vesivaroissamme. Niiden arvo kasvaa tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen edetessä, makeiden vesivarojen saastuessa ja ruoan kysynnän kasvaessa. Vesivarojen hyödyntämisessä ja vedenpuhdistusteknologioiden kehittämisessä Suomella on merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia.

Arvoisa puhemies! Runsaista vesivaroistamme huolimatta joillakin alueillamme on merkillinen vimma niin sanottujen tekopohjavesihankkeiden eteenpäinviemiseen. Pirkanmaalla eräiden kuntien yhdessä omistama Tavase Oy on jo parisenkymmentä vuotta terrorisoinut Pälkäneen ja Kangasalan kuntia. Ikuisuushanke on todellinen riesa kunnille, alueen yrityksille ja kansalaisille. Hanketta ei voi perustella vedenhankinta-argumenteilla, se on ympäristön kannalta riskialtis ja taloudellisilla perusteilla kestämätön. 

Tampereen sosialidemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja Pekka Salmi totesi Valkeakosken Sanomissa 16.10.2014 seuraavasti: "Iso ongelma on Pälkäneen ja Kangasalan vastustus. Moraalisista ja poliittisista syistä Tampere ei voi lähteä jyräämään muiden kuntien alueille." Ja edelleen: "Turussa vastaavan hankkeen kustannukset karkasivat käsistä, kemikaalien käytöltä ei vältytty, luvattua kapasiteettia ei saavutettu ja veden hinnan nousu on tuonut miljoonien lisälaskun kuluttajille." Tavase Oy:n ympäristölupahakemus on aluehallintoviraston käsittelyssä. Toivon ja luotan viraston tekevän älykkään ja vastuullisen päätöksen kieltäessään ympäristöluvan vahingolliselta hankkeelta. 


RSS