Blogi

Eduskunnan kirjaston arvopohja ja toiminta vahvistavat demokratiaa, sananvapautta, luotettavan tiedon saavutettavuutta sekä vapaata lehdistöä 22.4.2016 20:37

 

Täysistunto: Perjantai 22.4.2016
Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2015 / Esittelypuheenvuoro

 

Arvoisa rouva puhemies

Eduskunnan kirjasto palvelee eduskuntaa toimialalleen kuuluvin tavoin. Tehtäviin kuuluu lisäksi eduskunnan keskusarkistona toimiminen. Eduskunnan kirjasto on myös julkinen keskuskirjasto oikeudellisen tiedon, yhteiskunnallisen tiedon ja eduskuntatiedon sektoreilla. Se palvelee kaikkia, jotka tarvitsevat tietoa oikeudesta, yhteiskunnasta ja politiikasta.

Vuosi 2015 oli ensimmäinen kokonainen vuosi peruskorjatuissa tiloissa. Sekä asiakkaat että kirjaston henkilökunta ovat olleet tyytyväisiä peruskorjattuihin tiloihin. Suunnittelussa huomioitiin myös esteettömyys.

On myönteistä, että sekä uusien että aktiivisten asiakkaiden määrät olivat kertomusvuonna nousussa. Samoin nousivat myös kirjaston lainojen ja kuvalainojen määrät.

Eduskunnan verkkosivu-uudistus muutti valtiopäiväasioiden ja -asiakirjojen hakutoiminnon. Kirjaston henkilökunta neuvoi ja koulutti hakujärjestelmän käytössä eduskunta-asiakkaita sekä kaikkia muita kiinnostuneita avoimissa tilaisuuksissa Kansalaisinfossa. Avoimia koulutuksia tarjottiin muun muassa säädöslähteistä, EU-asioiden käsittelystä Suomessa ja lainsäädäntöprosessin tiedonlähteistä. Kirjaston järjestämiin koulutuksiin osallistui kertomusvuonna 960 henkilöä.

Kirjaston tietopalvelu tekee tietotukiyhteistyötä valtioneuvoston hallintoyksikön kanssa avustaen ministeriöiden säädösvalmistelua taustoittavilla tiedonhauilla. Lisäksi Valtiontalouden tarkastusvirastolle tehdään laajoja aineistohakuja.

Lainaus-, neuvonta- sekä tietopalvelun lisäksi kirjaston tietoasiantuntijat toimittavat tietopaketteja ajankohtaisista lainsäädäntöhankkeista sekä yhteiskunnallisista ja historiallisista aiheista. Tietopaketeista on saatu asiakkailta positiivista palautetta.

Verkkopalvelujen kokonaisuudistus työllisti kirjaston henkilökuntaa. Verkkosivu-uudistuksen myötä kirjaston verkkosivut integroitiin osaksi eduskunnan verkkosivustoa. Kirjastolla on vetovastuu eduskunnan avoimen datan hankkeessa. Eduskunnan hallintoasioiden kirjaamotoiminnot siirrettiin vuoden 2015 alusta arkiston yhteyteen.

Kirjastossa järjestettiin vuoden aikana seitsemän näyttelyä. Veteraanikansanedustajien haastattelut jatkuivat suunnitellusti muistitietoarkistoon. Kirjastossa työskenteli vuoden lopussa 39 henkilöä, ja budjetin toteutuma oli 3,3 miljoonaa euroa. Eduskunnan kirjasto on arvostettu työpaikka. Tästä esimerkkinä on se, että avoinna olleeseen palvelujohtajan virkaan haki 42 erittäin pätevää henkilöä.

Arvoisa rouva puhemies

Eduskunnan kirjaston arvopohja ja toiminta vahvistavat demokratiaa, sananvapautta, luotettavan tiedon saavutettavuutta, vapaata lehdistöä sekä rakentavaa kansalaiskeskustelua ja vaikuttamista.

 

 

 

 

 


Kirjoitusta on viimeksi muokattu: 22.4.2016 20:43

RSS