Blogi

Soini-case. Oikeuskanslerin moitteet aiheellisia - hallitus saa jatkaa24.9.2018 11:54


Tässä asiassa meni eri asiat päällekkäin tarkoituksellisesti. Aborttilait (Laki raskauden keskeyttämisestä) on hyväksytty vuonna 1970. Siihen tehtävistä muutoksista ei nyt äänestetty. Äänestimme käytännössä hallituksen jatkosta. Oppositiota täytyy onnitella taitavasta poliittisesta liikkeestä. Soinia täytyy moittia harkitsemattomuudesta.

Ulkoministeri Soinin on nyt syytä ottaa tämä jatkossa opikseen:

”Johtopäätöksenään oikeuskansleri totesi, että ulkoministeri Soinin ei voida osoittaa toimineen asiassa lainvastaisesti. Oikeuskansleri kiinnitti kuitenkin ulkoministeri Soinin huomiota siihen, että nyt esillä olevan kaltaisissa olosuhteissa ulkoministerin olisi perusteltua noudattaa erityistä varovaisuutta ja harkittua pidättyvyyttä kannanotoissaan matkustaessaan Suomen valtion edustajana toisessa valtiossa, jotta ministerin menettely ei antaisi aihetta väärinkäsityksiin tai epäilyksiin siitä, mitkä ovat Suomen valtion ja mitkä hänen omia kantojaan.”

https://www.okv.fi/fi/ratkaisut/


Kirjoitusta on viimeksi muokattu: 24.9.2018 11:55

RSS