Blogi

Vanhuspalvelulaki - hyvinvointia ilman ulkoilua?19.11.2012 10:53

Hallituksen esitys vanhuspalvelulaista on valmistunut.  Se on merkittävä askel inhimilliseen ja ihmistä huomioivaan suuntaan.

Esityksen päätavoitteena on varmistaa, että kunnat varautuvat väestön ikärakenteen muutoksesta aiheutuvaan palvelujen kysynnän kasvuun ja että iäkkäät ihmiset saavat tarpeittensa mukaista hoitoa.

Esitys lupaa, että iäkkäille avio- ja avopuolisoille on järjestettävä mahdollisuus asua yhdessä elämänsä viimeiset vuodet. On lähes järkyttävää, ettei näin ole ollut aikaisemmin.

On myös myönteistä, että iäkkäille henkilöille järjestettävien sosiaali- ja terveyspalvelujen painopistettä siirretään laitoshuollosta kotiin annettaviin ja kodinomaisissa asuinympäristöissä toteutettaviin palveluihin.

Lakiehdotukseen on kirjattu vanhusneuvostot. Tavoitteena on parantaa ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Kuntien asenne ratkaisee, miten niiden toimintaedellytykset turvataan.

Hoitovaihtoehdoista on neuvoteltava iäkkään henkilön kanssa ja hänen näkemyksensä on kirjattava huolellisesti muistiin. Iäkkäälle henkilölle on myös nimettävä vastuutyöntekijä, jos hän tarvitsee apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa.

Lakiehdotuksessa on siis paljon hyvää, mutta täydellinen se ei ole. Suurena puutteena koen, ettei siinä huomioida riittävästi ulkoilu- ja kuntoilumahdollisuuksia.

Esittelyosassa sekä varsinaisessa lakiehdotuksessa mainitaan sana "hyvinvointi" 78 kertaa ja ”omavalvonta" 27 kertaa. Sen sijaan ”kuntoilu”-sanaa ei mainita kertaakaan, ”ulkoilu”  vain 2 kertaa ja ”liikunta”-sana 4 kertaa.

Myös vanhusväestön kannalta on tärkeää, että ihminen saa liikkua ja että hänellä on mahdollisuus ja oikeus päästä ulos voimiensa mukaisesti. Hyvinvointia ei voi olla, ellei ihmisen oikeutta ulkoiluun ja kuntoiluun mahdollisteta. Valiokuntakäsittelyssä tähän on kiinnitettävä huomiota.


Kirjoituksessa on 1 kommentti

Tapio Holopainen (20.11.2012 08:42)
Hei Pauli! Hyvinvointia voi pitää yllä vain, jos liikuntaa on riittävästi ja nimenomaan ulkona tapahtuvaa aktiivista kuntoilua. Kuntoilu vaikuttaa sekä fyysisellä että henkisellä tasolla. Hyvä kunto on se pohja, jolle rakentuu hyvä elämä ja kaikki toiminnat. Kunnon parantamisen voi aloittaa missä iässä tahansa. Riittävä määrä kuntoilua tarkoittaa useita tunteja viikossa, iästä riippumatta. Kuntoiluun pitä sisällyttää myös sykettä nostavaa liikuntaa. Itse olen 68-vuotias, hyväkuntoinen koulutusyrittäjä. Pyöräilen 5.000 km vuodessa, kesät ja talvet. Se pitää minut hyvässä kunnossa. Olin vielä v.2003 uupunut ja rapakuntoinen, mutta aktiivisen pyöräilyn avulla olen nostanut itseni uudelle tasolle. Innostan ihmisiä kuntonsa nostamiseen ja kirjoitan kirjaa kokemuksistani. Haluaisin, Pauli tehdä kanssasi yhteistyötä näissä asioissa. Kiitos hyvästä kirjoituksestasi! Olen myös Kokoomuksen jäsen ja Facebook-kaverisi. Kuntoiluterveisin, Tapio Holopainen
RSS