Blogi

Hyvää itsenäisyyspäivää - kriisitietoisuutta ennen ja nyt4.12.2012 16:44


Vuoden tärkein ja arvokkain juhlapäivä lähestyy. Saamme juhlistaa 95-vuotiasta itsenäistä Suomea. Itsenäisyys ei ole itsestäänselvyys – siitä on maksettu kallis hinta ja olemassaolomme oikeutus on lunastettava yhä uudestaan.

Eduskunnassa tehtiin eduskuntaryhmien yhteinen talousarvioaloite lisämäärärahan saamiseksi veteraanien kun­toutukseen. Tavoitteena on turvata kuntoutusmahdollisuus kaikille veteraaneille.

Kehitysmaasta hyvinvointivaltioksi

Jokaisella sukupolvella on omat ”talvisotansa”. Meidän tehtävämme on ratkaista väestörakenteemme, ympäris­tömme ja taloutemme ongelmat. Hyvinvointimme on uskomaton menestystarina – Suomi nousi kehitysmaasta maailman kärkeen sadassa vuodessa.

Hyvinvointiajattelulta ovat perusteet järkkymässä eikä tulevaisuus ole seesteinen. Edellisten sukupolvien työlle on annettava arvo. Osa arvostuksen osoitusta on, ettemme vaadi enempää kuin mitä meille kohtuudella kuuluu. Tällä hetkellä elämme seuraavien sukupolvien kustannuksella kahdella eri tavalla: elämme yli varojemme ja lisäksi kulu­tamme ympäristöämme yli sen kantokyvyn.

Kriisitietoisuutta ennen ja nyt

Suomi koki 1600–luvun lopulla suuren nälänhädän. Kuolonvuodet vähensivät väkilukuamme arviolta kolmannek­sella. Kriisitietoisuus ei kuitenkaan välittynyt Turkuun saati pääkaupunki Tukholmaan asti. ”Aikaa tuhlattiin loputto­maan byrokratiaan eikä privilegioihin ja sääty-yhteiskuntaan perustuva valtio mahdollistanut virkamiesten oma-aloittei­suutta ja paikallisia päätöksiä. Ihmiset olivat sidottuja omiin ammatteihinsa eikä niitä rajoja ollut ylittäminen.”

Tieto kulkee nykyään nopeammin, mutta osa ongelmista on edelleen tuttuja. Säätyjen etuoikeudet ovat korvautu­neet ylimitoitetulla edunvalvonnalla, jossa jokainen ryhmä vaatii kasvavaa osuutta yhteisestä kuormasta. Ahneus ei ole isänmaallisuutta.

Muuttuneisiin tilanteisiin on reagoitava - saavutettu hyvinvointi ei ole tae auvoisten aikojen jatkumisesta. Pahimmil­laan voi olla niin, että sodanjälkeinen hyvinvointimme jää merkilliseksi vaiheeksi historiassamme, jota myöhemmin romantisoidaan kuten iloista 1920-lukua.

Suomi ja suomalaiset ovat menestyjiä globaalissa vertailussa. Selviämme myös jatkossa. Se edellyttää kuitenkin oikeata tilannetajua, päätöksiä ja isänmaan edun muistamista.


Kirjoitusta on viimeksi muokattu: 4.12.2012 16:45

Kirjoituksessa on 1 kommentti

JPS (13.12.2012 14:27)
Säätyjen etuoikeudet ovat korvautu­neet ylimitoitetulla edunvalvonnalla ja erityisesti ylimitoitetulla julkishallinolla.
RSS