Blogi

Opintotuen tulorajoja nostettava ja lukukausimaksut ulkomaalaisille3.3.2013 13:08


Opiskelijoille maksettavan opintotuen tarkoitus on mahdollistaa opintojen rahoittaminen. Opintotukilaissa on kuitenkin rangaistuksenomaisena piirteenä tulorajat, joita opiskelija ei saa ylittää. Tulorajojen ylittyessä Kela on velvoitettu tukien takaisinperintään. Liikaa maksetut opintotuet on palautettava 15 prosentin korotuksella. Näin on myös silloin, kun opinnot ovat työnteosta huolimatta edenneet tuen määräytymisen edellyttämää vauhtia.  Vuonna 2010 opintotukea perittiin takaisin 24 500 opiskelijalta.

Tulorajojen seuraaminen hankaloittaa opiskelijoiden ja työantajien asemaa. Näitä jäykkyyksiä tulisi poistaa työmarkkinoilta. Lisäksi takaisinperintä aiheuttaa Kelalle turhaa byrokratiaa.

Nykymuotoinen opintotukilaki rankaisee ahkeruudesta. Työelämässä mukana oleva opiskelija maksaa veroja ja hyödyttää yhteiskuntaa. Opintojen ohella tehty työ myös kerryttää kokemusta, mikä edistää työllistymistä valmistumisen jälkeen.

Työnteolla ansaitulla työtulolle tarvitaan opintotukilaissa nykyistä korkeampi yläraja silloin, kun opinnot etenevät normaalivauhdissa. Myös keskustelu kohtuuttomana pidetystä 15 % takaisinperintäkorotuksesta vähenisi tulorajojen noston myötä. Eduskunnassa on tehty lakialoite tulorajojen kokonaan poistamisesta sekä Kiurun toimenpidealoite tulorajojen nostamisesta.

Suomi on saanut kansainvälistä mainetta koulutusosaamisellaan. On hämmästyttävää, ettemme ole pyrkineet hyödyntämään tätä vahvuutta aktiivisemmin vientituotteena. Satosen aloite yliopisto- ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta tähtää siihen, että EU ja ETA-maiden ulkopuolisilta opiskelijoilta perittäisiin 3 500 – 12 000 euron lukukausimaksu. Suomalaisille opetus säilyisi maksuttomana. Valmistuttuaan Suomeen töihin jäävät ulkomaalaiset saisivat kuitenkin vähentää maksamansa lukukausimaksut 5 vuoden aikana verotuksessa. 

Ulkomaalaiset ovat valmiita tulemaan Suomeen terveysturisteina tuhansien eurojen hoitoihin. Suomalaisesta koulutusosaamisesta on mahdollista tehdä samanlainen vientituote.  Ilmaisen tuotteen kaupittelu ei monissa kulttuureissa edes herätä uskottavuutta ja arvostusta.

 

Pauli Kiuru (kok)
Kansanedustaja

Arto Satonen (kok)
Kansanedustaja


Kirjoitusta on viimeksi muokattu: 3.3.2013 13:10

RSS