Blogi

Poliisiorganisaation kuntokuuri - tiukka seuranta tarpeen4.6.2013 21:13

 

Arvoisa herra puhemies

Käsittelemme hallituksen esitystä laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan hallinnollisia uudistuksia, jotka kohdistuvat liikkuvaan poliisiin, tekniikkakeskukseen ja aluehallintovirastojen poliisin vastuualueisiin. Keskityn lähinnä liikkuvan poliisin tulevaisuuteen.

Viime vuonna keskustelimme säästöjen yhteydessä poliisien määrästä. Vaarana oli jopa 600-800 henkilötyövuoden leikkaukset. Siihen ei haluttu mennä, koska riski turvallisuudelle olisi ollut aivan liian suuri. 92 prosenttia kansalaisista luottaa poliisiin melko paljon tai erittäin paljon. Luottamuksen säilyttäminen edellyttää, että poliisi näkyy katukuvassa ja liikenteessä.

Kehysriihessä keväällä 2012 linjattiin, että määrärahoihin tulee tasokorotus, jotta työpaikat turvataan lähellä nykytasoa. Samalla kuitenkin edellytettiin, että säästöjä on löydyttävä hallinnosta ja organisaatiosta.

Hallituksen esityksen tavoitteena on poliisiorganisaation kuntokuuri. Pönäkkä organisaatio laitetaan dieetille esimerkiksi niin, että nykyisen 24 poliisilaitoksen määrä vähennetään 11:een vuoden 2014 alusta alkaen. Kisakuntoa haetaan, jotta rahalla saataisiin enemmän ja kansalaisten turvallisuus ja turvallisuudentunne säilyisivät.

Paljon keskustelua ja arvostelua on liittynyt liikkuvan poliisin yhdistämisestä paikallispoliisiin siten, että liikkuva poliisi erillisenä hallinnollisena yksikkönä lakkautetaan. Liikennevalvonnasta tällä hetkellä työajasta mitattuna 55 prosenttia on paikallispoliisin tekemää ja 45 prosenttia liikkuvan poliisin. Kahden rinnakkaisen organisaation malli on taloudellisesti epätarkoituksenmukainen valiokunnan mietinnön mukaan.

Arvoisa herra puhemies

Osa asiantuntijoista ja poliiseista on esittänyt huolensa liikennevalvonnan tulevaisuudesta. Vaaraksi on koettu, että valvonta vähenisi ja tarvittavan ammattitaidon säilyttäminen ja kehittäminen heikkenisi. Riski on olemassa eikä sitä pidä vähätellä. Riski on nimenomaan siinä, että liikkuvan poliisin resursseja käytettäisiin jatkossa muun poliisipulan ja tehtävien paikkaamiseen. Siksi onkin perusteltua, että valiokunta on lausumaehdotuksessaan edellyttänyt hallintouudistuksen toimeenpanon seurantaa. Valiokunnalle on annettava selvitys vuoden 2014 loppuun mennessä ja eduskunnalle selonteko vuoden 2017 lopulla.

Poliisiammattikorkeakoululle ei kohdistu hallituksen esityksessä säästövelvoitteiden lisäksi muita vaatimuksia. Suomalainen koulujärjestelmä on myös poliisikoulutuksen osalta erinomainen. Kannustan koulutusviennin lisäämiseen myös tällä sektorilla.


Kirjoitusta on viimeksi muokattu: 4.6.2013 21:14

RSS