Blogi

Lisää Google-tyyppisiä investointeja Suomeen12.11.2013 19:42

 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta 

 

Lähetekeskustelu (otteita mukaillen puheenvuoroistani ti 12.11.2013)
 

Käsittelemme hallituksen esitystä sähkön ja polttoaineiden valmisteveron muuttamisesta. Esityksen mukaan konesalien sähkövero alennetaan teollisuuden halvempaan, toiseen sähköveroluokkaan. Tavoitteena on edistää konesali-investointien saamista Suomeen. Meillä on Suomessa merkittäviä kilpailuetuja, jotka kannattaa käyttää hyödyksi: viileä ilmasto, toimiva sähköinfra ja tyhjiä tai vajaalla käytöllä olevia tehdaskiinteistöjä.

Suomi on merkittävässä rakennemuutoksessa, ja nyt on syytä katsoa eteenpäin. Ennen poltettiin tervaa, sitten tehtiin selluloosaa ja paperia, nyt näitä teollisuuskiinteistöjä on tyhjänä. Miksi emme käyttäisi niitä vahvuuksia, joita meillä on käytettävissä? 

Kansainväliset toimijat  seuraavat tarkkaan, mitä Google tekee ja miten Google pärjää Suomessa. Ja miksei pärjäisi? Me pystymme varmasti toimittamaan sähköä ja luotettavan ympäristön täällä toimimiselle.

Kansainvälisen yrityksen  sijoittuminen Suomeen  on merkittävä viesti. Suomi on luotettava, toimiva, korruptoitumaton ja poliittisesti vakaa ympäristö sijoittua.

Viime viikolla käsiteltiin valtioneuvoston selontekoa, tulevaisuusselontekoa, ja siellä mainittiin digi-alkuisia sanoja - digi, digitaalinen, digitaalimurros ja näin poispäin - 88 kertaa. 

Tämä on nyt sitä tulevaisuuteen katsomista ja siihen rakennemuutokseen reagoimista, josta olemme niin paljon puhuneet ja jonka eteen pitää tehdä töitä, jotta me saamme työtä ja verotuloja myös jatkossa.

Suomessa on kymmeniä tyhjiä tai vajaakäytöllä olevia tehdaskiinteistöjä. Mikäli niissä toiminta loppuu kokonaan, on edessä useimmissa tapauksissa edessä tehdaskiinteistöjen purkaminen ja myöhemmin maaperän puhdistus. Ison tehdaskiinteistön osalta maaperän puhdistaminen maksaa vähimmilläänkin 10 miljoonaa euroa. 

Konkurssien ja lukuisten omistajavaihdosten vuoksi maksajaa ei saada selville eikä vastuuseen teoistaan.  On kansantalouden kannalta parempi pitää kiinteistöt ja alueet teollisessa toiminnassa.


Kirjoitusta on viimeksi muokattu: 12.11.2013 19:43

RSS