Blogi

Eduskuntapuhe: Energiasta ja puurakentamisesta4.12.2013 23:04

Arvoisa herra puhemies!

 

Käsittelemme valtioneuvoston selontekoa energia- ja ilmastostrategiasta. Talousvaliokunta on laatinut kattavan mietinnön aiheesta ja kuullut useampia valiokuntia, jotka ovat antaneet asiasta lausunnon.

Ympäristövaliokunnassa käsittelemme asiaa, ja lausunnossamme muistutamme, että päästöjen vähentämiskustannukset on yleisesti arvioitu huomattavasti pienemmiksi kuin hallitsemattomasta ilmaston lämpenemisestä seuraavat menetykset. Käytännön esimerkkejä on jo tullut maailmalta runsaasti. Esimerkiksi Pekingissä Kiinassa ilma alkaa olla niin saastunutta, että sairastuvuuden takia yritysten sijoittuminen alueelle pienenee ja kustannukset yhteiskunnalle sitä myötä kasvavat.

Ei Suomi eikä edes EU voi ratkaista globaalia ilmasto-ongelmaa omilla energiaratkaisuillaan. Tässä suhteessa tietysti meidän täytyy olla realisteja. Pääpaino Suomessa on kiinnitettävä uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin, cleantechiin, tuulivoimaan, hajautettuun pientuotantoon ja niin edespäin. Energiaomavaraisuus on hyvä tavoite, eikä energian viennissäkään voi olla eikä pitäisi olla mitään moitittavaa. Joillekin energian vienti tuntuu olevan kuitenkin jollain tavalla ikään kuin väärää vientitoimintaa - se liittynee ydinvoimakeskusteluun.

Puurakentamisesta, arvoisa puhemies, muutama sana. Lisäämällä puun käyttöä rakentamisessa päästään merkittävästi suurempiin ympäristöhyötyihin kuin pelkästään parantamalla rakennusten energiatehokkuutta. Puurakentamista puoltavat näin ollen kansantaloudelliset syyt mutta myös ilmastosyyt. Puurakentamisen esteet Suomessa ovat olleet pitkälti itse aiheutettuja. Hyvä asia tässä on se, että ratkaisut ovat siis myös pitkälti omissa käsissämme. Ympäristövaliokunnassa olemme perehtyneet puurakentamiseen ja sen nykytilaan, ja ainakin oma käsitykseni on se, että asian suhteen ollaan menemässä oikeaan suuntaan hallitusohjelman linjausten mukaisesti.


Kirjoitusta on viimeksi muokattu: 4.12.2013 23:09

RSS