Blogi

Eduskuntapuhe: Mediamurroksesta ja yhteistyöstä4.12.2013 23:07

Arvoisa herra puhemies!

 

Käsittelemme yleisradioverosta annetun lain muuttamista, käytännössä on siis puhe indeksikorotuksesta.

Ylen rahoitusmalli on uusi ja kovalla työllä soviteltu. Laki hyväksyttiin vasta viime vuoden keväällä täällä eduskunnassa. Rahoitusmalliin leivottiin mukaan indeksisidonnaisuus, joka on nyt tiukassa taloudellisessa tilanteessa herättänyt aivan perusteellisesti keskustelua. Valtiovarainvaliokunnan käsityksen mukaan korotus on kuitenkin syytä tehdä, jotta ylipäätään nähdään mallin toimivuus. Yleisradiolle jatkuvat muutokset eivät olisi eduksi, ja tietty ennustettavuus on syytä säilyttää myös lainsäädännössä.

Tässä yhteydessä muutama sana kaupallisesta mediasta, joka elää erittäin suurta murrosta. Kaupallinen media ei voi nauttia ennustettavuudesta. Digitaalinen murros, arvonlisäveron mukaan tuominen ja taloudellinen matalapaine näkyvät kannattavuudessa. Viimeisen vuoden aikana on menetetty noin 1 500 henkilötyövuotta media-alalta.

Tulevaisuusselonteossa, jota käsiteltiin täällä jo joitakin viikkoja sitten, puhuttiin voimakkaasti digitalisoitumisen tuomista mahdollisuuksista Suomelle. Nyt olisi syytä selvittää digilehtien arvonlisäverokantaa. Tällä hetkellä veropohja on 24, kun paperilehdillä vastaava arvonlisävero on "vain" 10 prosenttia - sanoin sen vain 10 % hieman lainausmerkeissä.

Digimedian lopullisen läpilyönnin vauhdittamiseksi 10 prosentin arvonlisäverokanta olisi syytä selvittää. Vaarana voi toki olla, että digilehdet kannibalisoivat lisää perinteistä printtimediaa, ja sen takia en tässä ehdotonta kantaa itse uskalla ottaa. Hyödyt ja haitat on selvitettävä. Alalla on monia ristiinkytkentöjä ja ansaintalogiikat ovat monimuotoisia ja yhtiöstä riippuen erilaisia, eikä yhtä totuutta ole olemassa.

Arvoisa puhemies! Ylen ja kaupallisen median roolista lopuksi. On selvää, että Suomi tarvitsee molempia. Kilpailu pitää sekä Yleisradion että kaupalliset toimijat palveluhalukkaina ja kehitysmyönteisinä. Länsimaiseen yhteiskuntaan kuuluu monimuotoinen tiedonvälitys. Se on osa länsimaista demokratiaa. Se, mitä ehkä toivoisin alalta enemmän, on rohkea yhteistyö ja yhteistyö nimenomaan siinä mielessä, että Yleisradio ja kaupalliset toimijat voisivat tehdä nykyistä enemmän yhteistyötä. Tämä olisi varmasti kansantalouden etu, yritysten etu mutta myös asiakkaiden, kuulijoiden ja lukijoiden etu.


Kirjoitusta on viimeksi muokattu: 4.12.2013 23:21

RSS