Blogi

Metsäpoliittinen selonteko - lähetekeskustelu 19.2.201420.2.2014 15:15

Arvoisa herra puhemies!

Metsäalan suurin muutos sataan vuoteen haastaa Suomen hakemaan uusia näkökulmia tärkeimmän luonnonvaramme hyödyntämiseen. Kaskeamisen ja tervanpolton loppumisesta selvittiin, nyt digitalisoituminen on puolestaan haastanut paperi- ja metsäteollisuutemme. Vanhaan takertuminen ei ole ratkaisu. Keinot löytyvät tuotekehityksestä, koulutuksesta ja uusista kasvavista markkinoista. Esimerkiksi kotikaupungissani Valkeakoskella UPM Tervasaaren tehdas on löytänyt kannattavaa liiketoimintaa teknisesti vaativasta tarrojen taustapaperin valmistuksesta. Tuotannosta yli 90 prosenttia viedään ulkomaille.

Metsäteollisuustuotteiden vienti on nykyään noin 20 prosenttia Suomen tavaraviennin kokonaismäärästä. Ala työllistää suoraan 42 000 ihmistä ja epäsuorasti huomattavasti enemmän. Suomen metsävarat kasvavat yli 100 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, eli siis lähes kaksinkertaisen määrän hakkuisiin verrattuna.

Potentiaalia on siis runsaasti ja tilaa on myös suojelulle. Vapaaehtoisuuteen perustuva Metso-ohjelma on kannatettava. Globaalit muutostrendit, kuten väestönkasvu, lisäävät puun ja uusien puupohjaisten tuotteiden kysyntää. Biomassan kulutus energiantuotannossa ja biopolttoaineiden käyttö nelinkertaistuvat.

Metsä on myös henkisen hyvinvoinnin lähde. Toki tehostunut metsänhoito on osin muuttanut aitoja metsiä puupelloiksi. On jopa sanottu, että Suomessa on paljon puita, mutta vähän metsiä. Etelä-Suomessa tiukasti suojeltujen metsien osuus on 2,3 prosenttia ja Pohjois-Suomessa 15,8 prosenttia metsä- ja kitumaan kokonaispinta-alasta. Tänä vuonna on tarkoitus perustaa kaksi uutta kansallispuistoa Etelä-Konnevedelle ja Salon Teijoon. Toivottavasti myös Käsivarren suurtuntureiden alueelle löytyy tulevaisuudessa ratkaisu, jossa pystytään yhdistämään paikalliset elinkeinot ja suojelu kestävällä tavalla.

Arvoisa puhemies! Maailmanlaajuinen kaupungistuminen, metsien hakkuut, ilmastonmuutos ja muut megatrendit kasvattavat tulevaisuudessa Suomen metsien arvoa myös luontomatkailun näkökulmasta. Luontomatkailun odotetaan kasvavan selvästi nopeammin kuin matkailun keskimäärin. Huvipuistoja voidaan rakentaa lisää, mutta hiljaisia ja monimuotoisia metsiä ei. Kannattaa siis pitää olemassa olevasta kiinni.

 


RSS