Blogi

EDUSKUNTAPUHE: Kirjastojen sivistyksellisen tehtävän turvaaminen tärkeämpää kuin oppivelvollisuusiän pidentäminen30.5.2014 19:25

 

Arvoisa herra puhemies  (28.5.2014)
 

Käsittelemme Eduskunnan kirjaston kertomusta toimintavuodelta 2013. Kirjasto joutui olemaan väliaikaistiloissa viime vuonna. Siitä huolimatta asiakkaiden tyytyväisyys palveluihin ja henkilökunnan työtyytyväisyys pysyivät kiitettävinä.

Avoin parlamenttikirjasto on harvinaisuus, joita on maailmassa vain parisenkymmentä. Suomalainen demokratia on syvään juurtunutta, ja eduskunnan kirjaston tehtävä on omalta osaltaan tukea sitä. Avoimuus tiedon saannissa, sananvapaus ja demokratia tukevat toisiaan.

Suomalaiset ovat ahkeria lukijoita. Jokainen suomalainen kävi kirjastossa vuonna 2012 keskimäärin 9,5 kertaa. Huolestuttavaa on kuitenkin, että kokonaislainausluvut ovat laskusuunnassa, samoin kirjojen myynti. Myös sanomalehdet kamppailevat murroksessa.

Kilpailu ihmisten ajasta on johtanut entistä pirstaleisempaan median käyttöön. PowerPoint-esitykset, raportit, sosiaalinen media ja sähköpostit eivät voi korvata sitä kokonaiskuvaa maailmasta, kulttuureista ja historiasta, jonka kirjallisuus tarjoaa.

Lisääntyvä pirstaleisuus ja pinnallisuus saattavat olla vaaraksi myös hyvinvoinnillemme ja mielenterveydellemme. Lukeminen edistää keskittymiskykyä ja oppimista. Kokonaisvaltaisen maailmankuvan mahdollistava sivistys on kirjastolaitoksen tärkeä tehtävä. Vanhempien tehtävä on opettaa lapset lukemisen maailmaan. Yhteinen aika, vaikkapa lukuhetki illalla iltasadun merkeissä on lapsen kehitykselle korvaamattoman arvokas asia.

Vastuu kirjastojen toimintaedellytyksistä kuuluu sekä valtiolle että kunnille. Perustamishankerahoituksen ja valtionosuuksien muutokset asettavat kirjastot haastavaan tilanteeseen. Toivottavasti kansalaisten sivistykselliset perusoikeudet voidaan turvata myös jatkossa. Joskus on myös tehtävä vertailua, onko kirjastojen turvaaminen tärkeämpää kuin esimerkiksi oppivelvollisuusiän pidentäminen vuodella. Saattaisi hyvinkin olla.

 


Kirjoitusta on viimeksi muokattu: 30.5.2014 19:26

RSS