Blogi

Suomen pohjoinen mahdollisuus - investointien toimittava kaikissa poliittisissa tilanteissa3.9.2014 08:49

 

Suomen pinta-alasta noin neljännes on napapiirin pohjoispuolella. 60. leveyspiirin pohjoispuolella asuvista lähes joka kolmas on suomalainen. Suomi on ainoa maa, jonka satamat jäätyvät vuosittain. Maailmassa on reilut sata jäänmurtajaa, joista noin 60 on suunniteltu ja valmistettu Suomessa. Ruotsin, Norjan ja Suomen arktisille alueille sekä Kuolan niemimaalle suunniteltujen investointien arvo on yli 100 miljardia euroa. Suomalaiset osaavat luonnostaan toimia kylmissä ja vaativissa olosuhteissa. Perinteisten vientimarkkinoiden hiljentyessä on katse suunnattava pohjoiseen.

Suomen arktinen politiikka on ymmärrettävä koko maan yhteisenä asiana. Kansainvälisessä vertailussa ja vahvuuksiemme näkökulmista koko Suomi on arktinen maa. Pohjoisen mahdollisuutemme hyödyntäminen edellyttää laajaa elinkeinoelämän, yliopistojen ja ministeriöiden yhteistyötä.

Pohjoisen jääpeitteen sulaminen ilmastomuutoksen myötä avaa Suomelle merkittäviä uusia tilaisuuksia. Lyhyempiä merireittejä on avautumassa kansainväliselle valtameriliikenteelle. Kasvavaa potentiaalia on muun muassa laivanrakennuksessa, varustamotoiminnassa sekä kaivos- ja energiateollisuudessa. Arktisen alueen öljy- ja kaasuvarat ovat globaalisti merkittäviä. Alueella sijaitsee 13 prosenttia maailman löytämättömistä öljyvaroista ja 30 prosenttia maakaasusta. Näistä energiavaroista huomattava osa sijaitsee suhteellisen lähellä Suomea.

Pohjoinen ulottuvuus ei ole kuitenkaan ongelmaton. Arktinen luonto on erityisen herkkää. Matkailuelinkeinon, ympäristöarvojen ja teollisuuden yhteensovittaminen ei ole helppoa.  Mahdollisista uusista rautatieyhteyksistä Suomesta Jäämerelle on löydettävä ympäristön kannalta kestävin ratkaisu. Vaihtoehtoja on Ruotsin, Norjan ja Venäjän suuntiin. Ympäristöarvojen lisäksi on huomioitava eri vaihtoehtojen kustannukset ja toimintavarmuus kaikissa poliittisissa tilanteissa. 

Eduskunta käsitteli viime vuoden lokakuussa arktista strategiaa pääministerin ilmoituksen pohjalta. Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) on käynnistämässä oman selvityksensä arktisen politiikan sisällöstä erityisesti elinkeinoelämän kannalta. Pertti Salolaisen johtama työryhmä on juuri julkaissut Kokoomuksen arktisen selvityksen.

Arktisen alueen hyödyntäminen on Suomelle valtava mahdollisuus. Yhteistyötä on lisättävä naapurimaidemme kanssa. Uudessa hallitusohjelmassa on huomioitava pohjoinen mahdollisuus huolellisesti. Suomen on hyödynnettävä Arktisen neuvoston puheenjohtajamaan asema 2017 intressiemme edistämiseksi.  Ympäristönäkökulma on kuitenkin huomioitava kaikessa päätöksenteossa jo omista arvolähtökohdistaan. Se on perusteltua Suomelle myös uusien ympäristöteknologiaan liittyvien vientimahdollisuuksien vuoksi.
 

Pauli Kiuru
Pertti Salolainen

 

Julkaistu:
Valkeakosken Sanomat 3.9.2014
Nykypäivä 5.9.2014

 


Kirjoitusta on viimeksi muokattu: 5.9.2014 08:22

RSS