Eduskunta: puhe yritysten välisistä maksuajoista 28.1.2015

Arvoisa herra puhemies

Käsittelemme hallituksen esitystä kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain 5 §:n muuttamisesta. Lainkohta käsittelee elinkeinonharjoittajien välisiä sopimuksia.

Yritysten välillä toteutuneissa maksuajoissa on viime aikoina tapahtunut pidentymistä. Kohtuuttoman pitkät maksuajat eivät ole laskuttajina toimivien pienyritysten kannalta hyväksyttäviä eivätkä toivottavia. Pienyrittäjät joutuvat toimimaan pankkien roolissa ja vieläpä niin, että käytännössä ne joutuvat antamaan korotonta maksuaikaa. Harvan yrityksen kassa kestää sitä. Sopimustasapaino ei aina toteudu, kun mikro- tai pk-yrittäjä toimii itseään huomattavasti isomman yrityksen kanssa yhteistyössä.

Nyt käsiteltävässä esityksessä lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että elinkeinonharjoittajien välisissä sopimuksissa maksuaika saa ylittää 30 päivää vain, jos siitä on nimenomaisesti sovittu. Nykyisin vastaava aikaraja on 60 päivää. Esillä on ollut myös ajatuksia, joissa ehdottomaksi ylärajaksi olisi säädetty 30 päivää.

Valmistelun aikana lausunnonantajat pääsääntöisesti eivät kannattaneet maksuaikojen pituuden rajoittamista pakottavalla lainsäädännöllä. Sopimusvapaudelle haluttiin jättää tilaa, ja näin on varmasti hyvä toimia. Maksuajan rajaaminen niin, että se saa ylittää 30 päivää vain, jos siitä on nimenomaisesti sovittu, on oikeansuuntainen viesti yrittäjäkentälle. Neuvottelutilanteissa pienempi yrittäjä saa laista henkistä selkänojaa. Asian käsittely lakimuutoksena myös nostaa yrittäjille tärkeän asian keskusteluun. Toivottavaa olisi, että maksuaikojen pidentyminen nyt ainakin pysähtyy.

Arvoisa puhemies! Kaikki keinot on tässä taloudellisessa tilanteessa käytettävä suomalaisen yrittäjyyden toimintaedellytysten parantamiseksi. Vain menestyvät yritykset pystyvät tarjoamaan työpaikkoja. Kiitos ministeri Henrikssonille yrittäjämyönteisestä esityksestä.