Eduskuntapuhe: Ensihoitajat ja palomiehet 14.2.2020

Ensihoitajien ja palomiesten työtä häiritseville risuja rikoslakiin 

Arvoisa herra puhemies

Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. 

Ensihoitajat, palomiehet ja pelastuslaitosten sopimushenkilöstö työskentelevät kansalaisten ja yhteiskunnan turvallisuuden puolesta. Valitettavasti he kokevat työssään yhä useammin väkivallan uhkaa tai suoraa väkivaltaa. Ensihoitajista yli 90 prosenttia kertoo kokeneensa työssään uhka- ja väkivaltatilanteita, joka neljäs oli joutunut pahoinpitelyn kohteeksi. 

Sopimuspalokuntalaisista 62 prosenttia kertoo oman palokunnan yksikön tai itse henkilökohtaisesti kohdanneensa työssään väkivallan uhkaa. 

Näiden ammattilaisten tavoite on auttaminen ja ihmishenkien pelastaminen. Heidän arvokkaan työnsä vaarantaminen on hyökkäys apua tarvitsevia kohtaan, se on hyökkäys auttajia kohtaan, ja se on hyökkäys järjestäytynyttä yhteiskuntaa kohtaan. 

Kannatan edustaja Rantasen aloitetta. Olen sen myös allekirjoittanut. Muutos on tehtävä esitetyssä muodossaan tai osana laajempaa lainsäädännön tarkastelua. Vastaava muutos on tehty monissa muissa maissa. 

Joka vastustaa tai väkivaltaisesti vastustaa ensihoidollisessa tehtävässä toimivaa, on tuomittava vastaavalla tavalla kuin virkamiehen vastustamisesta tai väkivaltaisesta vastustamisesta on säädetty.