PUHE: Valkeakosken Hakan 90-vuotisjuhlassa (Valkeakoski 8.10.2022)

Arvoisa juhlaväki – hyvät hakalaiset

Valkeakosken Haka täyttää 90-vuotta. Niin pitkä historia on merkittävä saavutus mille tahansa organisaatiolle. Se on todistus siitä, että urheilun ja liikunnan eteen tekemänne työ on ollut tuloksellista.

Se on osoitus siitä, että edeltäjänne ovat jättäneet teille perinnön, jonka jatkamisen olette kokeneet merkitykselliseksi. Olette halunneet käyttää seuratyöhön arvokasta vapaa-aikaanne.

Seuratyö on vaativaa. Kaikki perustuu vapaaehtoisuuteen – haluun olla mukana toiminnassa, jonka kokee itselleen tärkeäksi ja palkitsevaksi. Taloudelliset syyt eivät ole vapaaehtoistyön liikkeelle panevia voimia.

Jokaisen yhdistyksen on kuunneltava jäseniään ja asiakkaitaan. On mukauduttava muuttuneisiin olosuhteisiin ja toiveisiin. Kilpailu ihmisten vapaa-ajasta on kovaa. Vaihtoehtoisia ajankäyttömuotoja on lukematon määrä.

Valkeakosken Hakan 90 vuoden historia todistaa, että seurassa on kuunneltu ja reagoitu alati muuttuviin odotuksiin. Olette pystyneet uusiutumaan ja vastaamaan ihmisten odotuksiin.

Hyvät urheilun ystävät

Moni teistä on ollut puheenjohtaja, valmentaja, ohjaaja, huoltaja, kuljettaja tai jossakin muussa vastuullisessa seuratehtävän roolissa.

Olette kannustaneet kotona omia lapsianne eteenpäin ja kuunnelleet heidän ilojaan ja surujaan.

Moni teistä on soittanut lukemattomia puheluja, lähettänyt satoja sähköposteja sekä muita viestejä seuratyöhön liittyen. Järjesteltävää, soviteltavaa ja suunniteltavaa on aina tehtävänä. Asiat eivät tapahdu itsestään.

Jonkun on toimittava – ja te olette toimineet. Ja jokainen meistä tietää, että kun suunnitelma on valmis, niin sen jälkeen tulevat yllättävät viimehetken muutokset. Asiat on ratkaistava, ja yleensä aikaa on vähän. Mutta olette venyneet ja kantaneet vastuunne omassa roolissanne.

Aikaa vapaaehtoistyölle löytyy – niin mistäpä muusta kuin omasta vapaa-ajasta. On hoidettava myös omat työt ja muut arkielämän velvollisuudet.

Jokainen ihminen kaipaa kiitosta, arvostusta ja hyväksyntää. Toisaalta me suomalaiset olemme pidättyväisiä antamaan kanssaihmisille myönteistä palautetta ja kiitosta heidän tekemästään työstään, vaikka se olisi seuratyössä se arvokkain palkkio. Kiitokset jäävät vain sanomatta, vaikka myönteinen ajatus olisi mielessä. Ehkä sopivaa ja luonnikasta tilaisuutta ei oikein aina ole. Toisaalta emme ehkä itsekään ole parhaita kiitoksien ja kehujen vastaanottajia. Suomalaisessa kulttuurissa olemme tottuneet vähäeleisyyteen.

Tänä iltana on kuitenkin sopiva hetki kiittää. Annetaan hyvän kiertää. Annetaan rohkeasti seurakaverille kiitokset, ja otetaan ne vastaan omaa panosta vähättelemättä.

Hyvät ystävät – hyvät hakalaiset

Olen saanut liikunnasta ja urheilusta paljon – oikeastaan enemmän kuin olisi edes kohtuullista pyytää. Hiihdon ja yleisurheilun kautta päädyin pikaluisteluun. Hakan jaostoista läheisin muistoni onkin pikaluistelujaoksesta. Minulla on edelleen tallessa mitali, joka sain Suomen mestarina pojat alle 12-vuotta sarjassa.

Kiitos vuosistani, jotka sain olla mukana Hakan pikaluistelujaostossa; sen aktiiveille sekä kavereilleni. Aikuisten puolelta mieleeni ovat syöpyneet nimet Jukka Lampiniva, Pekka Etelä, Jouko Silen, Kalervo Ketola sekä Lilja Helasmäki ja monia muita. Kilpakavereistani päällimmäisenä tulevat mieleeni erityisesti Raimo Helasmäki ja Juha Soini.

Ne noin 10 vuotta, jotka olin lapsena ja nuorena toiminnassa mukana, ohjasivat välillisesti monia myöhempiä valintojani ja elämänkulkuani. Liikunnalla ja urheilulla on tutkitusti myönteisiä vaikutuksia lasten ja nuorten elämään. Opitaan asettamaan tavoitteita ja toimimaan suunnitelmallisesti. Opitaan toimimaan yhdessä ja opitaan voittamaan, mutta myös sietämään häviöitä ja vastoinkäymisiä. Näitä taitoja jokainen tarvitsee elämässään.

Hyvät hakalaiset

Voittoa tavoittelemattoman, vapaaehtoistyöhön perustuvan seuran johtaminen on yksi vaativimmista tehtävistä johtamisen saralla. Ne johtamismallit, jotka toimivat joitakin vuosikymmeniä sitten, eivät toimi enää.

Seuratyön kaikissa rooleissa vaaditaan sosiaalisia taitoja, vuorovaikutusta, avoimuutta, muiden kunnioitusta sekä tietysti oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta. Nämä kaikki löytyvät Hakan arvoista. Ne voivat kuulostaa itsestäänselvyyksiltä, mutta silti niiden käsitteleminen on vaivan arvoista.

Kunnioitukseen kuuluu ajatus siitä, että jokaista jäsentä kunnioitetaan. On selvää, että tämän pitää näkyä kaikessa tekemisessä jokaisena päivänä, jokaisessa harjoituksessa ja jokaisessa kokouksessa. Kiusaaminen ja häirintä eivät kuuluu urheiluun – ne eivät kuulu hakalaisuuteen. Jokaisella nuorella on hyvä olla tiedossa, miten heidän tulee toimia mahdollista epäasiallista käytöstä kohdatessaan. Epäkohtiin on puututtava rohkeasti.

Kirjoitin mielipidekirjoituksessani Helsingin Sanomissa kesäkuussa näin:

”Liikunnan ja urheilun tehtävä on lisätä hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Epäasialliseen käyttäytymiseen on puututtava tiukasti. Epäkohtien julkituomista ei voi jättää vain yksittäisten urheilijoiden vastuulle. Jokaisella on vastuu omasta toiminnastaan, ja johdolla erityinen vastuu johtamisesta. Puuttumattomuus on arvovalinta valmentajalta, urheilujohtajalta, seuralta tai liitolta.”

Hyvät hakalaiset

Jokaisella pitää olla oikeus ja mahdollisuus tulla mukaan liikuntaseuran toimintaan. Hakan verkkosivuilla sanotaan, että toiminnassa on mukana lapsia, nuoria ja aikuisia huipuista veteraaneihin.

Hakan toiminnan tarkoituksena on edistää monipuolisesti jäsentensä mahdollisuuksia harrastaa huippu-, kilpa- ja kuntourheilua sekä tarjota harraste- ja terveysliikuntaa eri ikäryhmille.

Erinomaista, että Hakan toiminnassa on huomioitu kaikki ikäryhmät. Haka tarjoaa hienoja mahdollisuuksia, joita yhä useamman toivoisi käyttävän.

Keväällä julkaistun UKK-instituutin tutkimuksen mukaan liikkumattomuus ja runsas paikallaanolo aiheuttavat Suomessa vähintään 4.7 miljardin euron vuosittaiset kustannukset. Laskelmissa on huomioitu muun muassa kroonisten kansansairauksien hoidon kulut, sairauspoissaolot, työkyvyttömyyseläkkeet sekä tuloverojen menetykset.

Väestön ikääntymisen ja sairastavuuden kasvun vuoksi kustannukset kohoavat vuosittain. Kansantalouden kannalta tilanne on kestämätön. Kansalaisten fyysistä aktiivisuutta lisäämällä voidaan parantaa hyvinvointia ja pienentää yhteiskunnan kuluja.

Tulevalla vaalikaudella ja uudessa hallitusohjelmassa on lisättävä kannusteita liikunnan ja liikkumisen edistämiselle.

 Hyvät ystävät – hyvät hakalaiset

Kiitos tekemästänne työstä ja kiitos, että olette täällä tänään. Hauskaa iltaa ja menestystä Valkeakosken Hakalle myös tulevina vuosina. Menestystä myös kotikaupungillemme, jonka kehitykseen ja hyvinvointiin Haka on tuonut merkittävän panoksen.

Sportti yhdistää. Hyvä Haka.