MIELIPIDE: Äänestämättä jättäminen tietoista (Valkeakosken Sanomat 21.6.2021)


Äänestämättä jättäminen on tietoinen valinta

Kuntavaalit on pidetty. Jatkan Valkeakosken kaupunginvaltuustossa valtuutettuna. Äänimääräni kasvoi upeasti. Lämmin kiitos tuesta.

Äänioikeuttaan käytti vaaleissa 55,1 prosenttia kansalaisista. Luku on hämmästyttävän matala. On mahdotonta olla huomaamatta, että maassa järjestetään vaalit, vaikka politiikka ei kiinnostaisi. Äänestämättä jättäminen on tietoinen valinta.

Taustalla voi olla välinpitämättömyyttä, epäluottamusta politiikkaan ja protestointia. Ilmeisesti vakaata ja turvallista yhteiskuntaa pidetään itsestäänselvyytenä. Asioiden oletetaan jatkuvan pääpiirteissään totutusti kävi vaaleissa miten tahansa.

Epävakaissa yhteiskunnissa äänestäminen voi olla turvallisuusriski. Vaaleja häiritään ja tuloksia manipuloidaan – luottamusta ei ole. Silti ihmiset haluavat, että vaalit järjestetään ja että he voivat äänestää turvallisuusriskeistä huolimatta.

Tulollaan olevissa maakuntavaaleissa äänestysaktiivisuus painunee reilusti alle 50 prosentin. Europarlamenttivaalissa 2019 äänestysaktiivisuutemme oli 40,8 prosenttia.

Pauli Kiuru