MIELIPIDE: Metsien omistus ja päätöksenteko pidettävä Suomessa (AL 25.12.2021)


Metsien omistus ja päätöksenteko pidettävä Suomessa

Suomi on EU-alueen metsäisin maa. Tavaravientimme arvosta lähes viidennes tulee metsäteollisuudesta. Päätöksenteko metsäasioissa on pidettävä kansallisissa käsissä. EU-byrokratiaa ei tarvita metsäpalstan omistajan riesaksi. Lisävahinkojen välttämiseksi asiassa pitää olla jatkossa ajoissa hereillä. Ennakkovaikuttaminen ja omien kantojen määrätietoinen esittäminen EU:ssa on välttämätöntä.

Suomessa on noin 620 000 metsänomistajaa. Omistamiamme metsiä myydään yhä useammin ulkomaille. Rahastot omistavat puoli miljoonaa hehtaaria metsää. Joitakin rahastoja on jo myyty Suomesta ulos. Jos omistus siirtyy ulkomaille, voi myös metsänhoidon ja teollisuuden raaka-ainehuollon pitkäjänteinen turvaaminen vaarantua.

Metsissä liikkuminen ja esimerkiksi marjastaminen kuuluvat jokamiehenoikeuteen. Omistussuhteiden muuttuminen ei oikeutta vaaranna, mutta ainakin itse koen liikkumisen suomalaisen omistamassa metsässä miellyttävämpänä.

 Voimme päätöksillämme kannustaa suomalaisia toimimaan niin, että omistus säilyy Suomessa ja yhä useampi tila on ammattimaisen metsänhoidon piirissä. Yksi keino on muuttaa yhteismetsien verotuksellista kohtelua kannustavammaksi.

Kuolinpesien päätöksenteossa vaaditaan yksimielisyyttä, jonka saavuttaminen helposti vaarantuu perinnönjakoa lykättäessä ja osakkaiden määrän kasvaessa. Kuolinpesät omistavat yli 15 prosenttia yksityismetsistämme. Siirtyminen enemmistöpäätöksentekoon pienentäisi riskiä siitä, että yksittäinen henkilö vaikeuttaa asiallista metsänhoitoa ja hakkuita. Toinen vaihtoehto on luoda kannustumia kuolinpesien jakamiseen.

Suomessa metsätalous ei aiheuta metsäkatoa. Metsiemme vuosittainen kasvu on 1,7-kertainen 1960-lukuun verrattuna. Muutokset metsäpinta-alassa johtuvat rakentamisesta ja maataloudesta. Metsitykselle sopivat alueet ja heikkotuottoiset pellot on saatava kannustimien avulla metsitetyiksi.

Valtion metsiä on hoidettava pitkäjänteisesti. Taloudellinen tuotto valtiolle on hyväksyttävää. Liian kovat tulostavoitteet ovat ainakin joitakin vuosia sitten johtaneet tilanteisiin, jossa kansallispuiston rajalta alkaa avohakkuualue. Metsähallituksen tuottotavoitteet on pidettävä realistisina. 

Samaan aikaan vapaaehtoisuuteen perustuvalla Metso-ohjelmalla on saatu aikaan hyviä tuloksia. Määräaikaisessa suojelussa metsä pysyy metsänomistajan omistuksessa, mutta se jätetään metsätalouskäytön ulkopuolelle. Suojelusta maksetaan korvaus.

Pauli Kiuru (kok)
Kansanedustaja, metsänomistaja

Kuva: Pauli Kiuru