MIELIPIDE: Ratahankkeissa huomioitava talous (Akaan Seutu 26.10.2022)


Ratahankkeissa huomioitava taloudellinen realismi, ympäristö ja korjausvelka

Suomi-rata Oy on selvittänyt Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevan Helsinki-Tampere raideyhteyden eri linjausvaihtoehtojen vaikutuksia. Tulokset julkistettiin syyskuun lopulla.

Helsingistä Tampereen kautta Ouluun ulottuva päärata on Suomen vilkkain ja ruuhkaisin raideyhteys.  Vaikutusalueella asuu puolet Suomen väestöstä ja sijaitsee yli puolet Suomen työpaikoista.  Parannustoimet ja raidekapasiteetin lisääminen on toteutettava pian, sillä muuten raideliikenne Tampereen ja Helsingin välillä hidastuu edelleen. Päätöksiä on tehtävä ja toteutukseen on päästävä viivytyksettä.

Vertailua on tehty kahdesta linjausvaihtoehdosta. Ensimmäinen vaihtoehto on uusi suurnopeusrata uuteen maastokäytävään eli niin sanottu metsärata. Metsäradalla matka-aika Tampereelta Helsinkiin lyhenisi 32 minuuttia.

Toisessa vaihtoehdossa nykyiseen päärataan rakennettaisiin lisäraiteita ja oikaisuja. Matka-aika lyhenisi 15 minuuttia välillä Tampere-Helsinki.

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa miljardiluokan investoinneissa täytyy olla erityisen tarkkana. Toki muutamien minuuttien lisäsäästö tuntuisi mukavalta säännöllisesti Tampereen ja Helsingin välillä pendelöivistä. On kuitenkin säilytettävä suhteellisuudentaju eurojen ja minuuttien välillä ja huomioitava myös muut alueen kunnat kyseisellä välillä.

Näistä kahdesta vaihtoehdosta nykyisen pääradan kehittäminen täyttäisi nopean liikkumisen ja raidekapasiteetin kasvattamisen tarpeet nopealla aikavälillä parhaiten ja huomattavasti pienemmällä hintalapulla.

On myös muistettava, että Suomen liikenneverkostossa on kasvava korjausvelka. Maanteiden ja rautateiden kunnossa on merkittäviä puutteita, jotka vain pahenevat. Yli-investoinnista säästyneille rahoille löytyy kyllä käyttöä.

Junassa työskentelevien kannalta tärkeintä on toimivien etäyhteyksien laadun parantaminen sekä aikataulupoikkeamien vähentäminen. Kun siihen lisättäisiin nykyisen pääradan parantamisella saavutettava 15 minuutin aikasäästö, olisi lopputulos kiitettävä tai ainakin riittävän hyvä.

Investoimalla nykyiseen päärataan säästetään aikaa ja julkisen talouden resursseja, kunnioitetaan paremmin luontoarvoja sekä saavutetaan nopean liikkumisen sekä tavaraliikenteen kuljetusten kasvun tavoitteet.

Pauli Kiuru (kok), Kansanedustaja
Lasse Kiiskinen, Toimitusjohtaja

Kuva: Birgitta Myllymäki