MIELIPIDE: Nuorten katujengiytymiseen puututtava (Aamulehti 20.2.2022)

Nuorten katujengiytymiseen puututtava pehmeillä ja kovilla keinoilla

Yhä useampi nuori kantaa mukaan teräasetta tai jopa luvatonta ampuma-asetta. Ilmiö on laajentunut viime vuosina varsinkin pääkaupunkiseudulla, missä on arviolta kymmenen aktiivista nuorten katujengiä. Jäsenet ovat etupäässä maahanmuuttajataustaisia ensimmäisessä tai toisessa polvessa, mikä kertoo epäonnistumisista maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikassa.

Poliisi on varoittanut jo vuosia katujengirikollisuuden rantautumisesta Suomeen. Kuten uutisista olemme saaneet lukea, niin varoittelu ei ole ollut turhaa.

Ruotsissa on jo pidempään ollut alueita, joissa jengit tai klaanit käyttävät viranomaisille kuuluvaa valtaa. Alueiden houkuttelevuus luonnollisesti heikkenee ja edellytykset rehelliselle yrittämiselle vähenevät. Suojelurahat ja vastaavat kiristyskeinot eivät saa pesiytyä Suomeen. Turvattomuutta luovat katujengit ja varjoyhteiskunnat eivät kuulu Suomeen.

Kokoomus on valmistellut toimenpideohjelman, jolla halutaan ehkäistä jengiytymistä, puuttua epäkohtiin ja korjata tilannetta, kun se on vielä mahdollista. Kansanedustaja Kari Tolvanen johti työryhmää, jossa kuultiin asiantuntijoita Suomesta ja ulkomailta. Ruotsissa ja Tanskassa tilanteen vakavuuteen herättiin liian myöhään. Heidän kokemuksistaan kannattaa ottaa opiksi, jotta emme toista samoja virheitä.

Työryhmä esittää jengirikollisuuden torjumiseksi kymmenen kohdan ohjelmaa, jossa on sekä pehmeitä että kovia keinoja.

Pehmeisiin keinoihin kuuluu valikoima nuorten tukeen ja ohjaamisen liittyviä keinoja. Asiallisen harrastustoiminnan tukeminen, varhainen puuttuminen ja terapiatakuu ovat esimerkkejä pehmeistä keinoista. Keskusrikospoliisi koordinoi exit-toimintaa, jolla mahdollistetaan turvallinen irtautuminen rikollisesta vaikutuspiiristä. Se on laajennettava koskemaan myös katujengien jäseniä.

Viranomaisten välistä tietojenvaihtoa on myös tehostettava liian tiukkoja salassapitosäännöksiä höllentämällä. Kuntarajat ja muut hallinnon toimialarajat voivat hidastaa tai estää viranomaisyhteistyön, joka mahdollistaisi nopean ja vaikuttavan reagoimisen nuoren tilanteeseen.

Koviin keinoihin kuuluu esimerkiksi rangaistuksien koventaminen, mikäli rikos liittyy jengien keskinäisiin välienselvittelyihin. Lisäksi luvattoman ampuma-aseen hallussapitoa julkisella paikalla tulisi aina käsitellä törkeänä ampuma-aserikoksena. Samoin keinoja rikollishyödyn eli käytännössä rahan ja omaisuuden poisottamisesta on tehostettava.

Pauli Kiuru (kok)
Kansanedustaja