Aamulehti 12.4.2019

Turvallisuusnäkökulma on aina huomioitava

Turvallisuus on yhteydessä kaikkeen yhteiskunnalliseen toimintaan: talouteen, maahanmuuttoon, asuntopolitiikkaan, koulutukseen, ympäristöön sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin. Päätöksiä tehtäessä on aina huomioitava turvallisuusnäkökulma.

Poliisien määrään on Suomessa muita Pohjoismaita alhaisempi väkilukuun suhteutettuna. Turvallisuusympäristömme on entistä vaativampi. Poliisille on tullut uusia velvollisuuksia. Tilanne on johtanut liian rajuihin tehtävien priorisointeihin. Lähes miljoonasta hälytystehtävästä noin 10 % eli lähes 100 000 jää vuosittain ajamatta. Liian monta rikosilmoitusta jää käytännössä tutkimatta. Kansalaisten luottamus on koetuksella. Turvallinen yhteiskunta on Suomen vahvuus.

Tulevalla vaalikaudella on sitouduttava siihen, että vuoteen 2024 mennessä Suomessa on 7850 poliisia. Nopeammin on vaikea edetä, koska työttömiä poliiseja ei ole juuri työmarkkinoilla ja koulutus vie oman aikansa.

Pauli Kiuru (kok)
Kansanedustaja