Valkeakosken Sanomat 19.12.2018

Mitä valtiovarainvaliokunta sanoo talousarviomietinnössään "tunnin junasta"
 

Valtiovarainvaliokunta sai perjantaina 14. joulukuuta valmiiksi mietintönsä valtion talousarvioesityksessä.

"Valiokunta pitää välttämättömänä, että jatkossa liikennehankkeiden suunnittelu ja rahoitus pohjautuvat nykyistä pitkäjänteisempiin suunnitelmiin. Hyvänä pohjana tuleville ratkaisuille on parlamentaarisen liikenneverkkotyöryhmän loppuraportti, jossa ehdotettiin 12-vuotisen, parlamentaariseen valmisteluun pohjautuvan liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimista."

Valtiovarainvaliokunta korostaa, että infrahankkeiden rahoitusta kehitetään ja käytetään myös uusia malleja. Valtion budjettirahoitus ei riitä kaikkiin miljardihankkeisiin, jotka ovat liikenteen, elinkeinoelämän ja myös ilmastotavoitteiden kannalta välttämättömiä. Nopeat junayhteydet Helsingistä Turkuun, Tampereelle ja Itä-Suomeen vaativat suuria investointeja. Niiden rahoitus on vaikea sovittaa valtion talousarvioon.

"On löydettävä uusia rahoitusmalleja ja selvitettävä mahdollisuudet mm. liikenneverkkotyöryhmän ehdottamaan hankeyhtiömalliin, jossa omistajina voisivat olla valtion lisäksi esim. eläkeyhtiöt, yritykset sekä yhteyksistä hyötyvät kunnat ja muut tahot."

Valtiovarainvaliokunta painottaa myös EU-rahoituksen hyödyntämistä ja korostaa kansallisen tason sitovien päätösten merkitystä. Tämä on tärkeää, sillä komissio on ehdottanut ydinverkkokäytävien laajentamista siten, että yhteys Helsingistä Tornioon tulisi tukikelpoiseksi. "Ilman kansallisia investointipäätöksiä EU-rahoitusta ei kuitenkaan voida hyödyntää."

Tulevaan hallitusohjelmaan on siis saatava vahva kirjaus Helsinki - Tampere - välisen yhteyden parantamisesta ja uusien rahoitusmallien käyttämisestä. Uusi rahoitusmalli parantaisi myös Helsinki - Tampere-yhteyden mahdollisuuksia, koska matkustajamäärillä tarkasteltuna se on houkuttelevin.

Tunnin juna on myös vahva asuntopoliittinen ratkaisu, joka yhdistää Pirkanmaan ja pääkaupunkiseudun yhtenäiseksi työssäkäyntialueeksi. Helsingin näkökulmasta se helpottaisi huomattavasti hintapaineita ja työvoiman saatavuutta.


Pauli Kiuru (kok)
Valtiovarainvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan jäsen