Sydän-Hämeen Lehti 12.2.2018

Varhaiskasvatusmaksut alenivat – lapset ja perheet hyötyvät

Monessa perheessä on alkuvuodesta ilahduttu lasten varhaiskasvatusmaksujen pienennyttyä. Kaksilapsinen, keskituloinen perhe maksaa varhaiskasvatuksesta vuodessa jopa 1 200 euroa viime vuotta vähemmän. Sisaralennus nousi 50 prosenttiin ja 6 700 pienituloista perhettä pääsi kokonaan maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin. Muutos helpottaa lapsiperheiden elämää.

Maksualennukset mahdollistavat yhä useamman lapsen pääsyn varhaiskasvatukseen. Lapsen osallistuessa laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, perhetaustan ja vanhempien taloustilanteen merkitys lapsen tulevaisuuteen ja kouluttautumiseen vähenee. Maksuja alentamalla hallitus halusi myös pienentää syrjäytymisriskiä.

Varhaiskasvatusmaksujen alennus on merkittävä tasa-arvouudistus. Pedagoginen ohjaus päiväkodeissa takaa paremmat mahdollisuudet myös niille lapsille, jotka muuten voisivat jäädä takamatkalle elämänsä ensimmäisinä ja ratkaisevina vuosina. Lasten tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin ja hyvinvointiin panostamalla voimme turvata menestyksemme myös tulevaisuudessa.

Lasten hyvinvoinnin lisäksi varhaiskasvatuksesta hyötyvät myös vanhemmat. Kannustinloukkuvaikutus pienenee. Uudistuksen seurauksena jopa 4 200 ihmisen arvioidaan työllistyvän. Pienten lasten äitien työllisyys on Suomessa muita Pohjoismaita selvästi alempi. Esteitä äitien työllistymisen tieltä pitääkin tietoisesti purkaa ja työelämän tasa-arvoa lisätä. Työelämän tasa-arvoa lisäävien uudistusten sarjaa jatkaa myös valmisteilla oleva perhevapaauudistus. Varhaiskasvatusmaksujen alennus on tuntuvin helpotus perheiden arkeen, mitä vuosiin on tehty.


Pauli Kiuru (kok)
Kansanedustaja