Mielipide: Sydänsairaalan ja Coxan tulevaisuus turvattava (Aamulehti 28.12.2020)


Sydänsairaalan ja Coxan tulevaisuus turvattava. Sote vaarantaa jatkon

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta (sote) on edennyt eduskunnan käsittelyyn. Tilannekuva on yhteinen. Palveluiden tarve kasvaa väestön ikääntyessä. Hoidot painottuvat kalliisiin vaihtoehtoihin ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen kustannuksella. Menot kasvavat samalla kun kansalaiset joutuvat jonottamaan terveyskeskuksiin saadakseen hoitoa. Tieto kulkee palveluketjuissa puutteellisesti.

Sote-uudistuksen tavoitteet ovat kannatettavia. Hallitusohjelman mukaan tavoitteena on, että ”Suomi on maa, jossa jokainen saa hoitoa, hoivaa ja huolenpitoa oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti. Palvelut ovat kustannustehokkaita ja vaikuttavia. Ne rakentuvat joustavasti ja kokonaisvaltaisesti ihmisen elämäntilanteiden ja tarpeiden ympärille.”

Asiakkaat eivät kaipaa uutta hallinnontasoa ja maakuntaveroa. Lainsäädännön arviointineuvosto sanoi lausunnossaan, että lakiesityksessä olisi pitänyt selkeämmin kuvata vaikutuksia palvelujen käyttäjien kannalta. Potilas toivoo hoitoa ilman jonotusta.

Sote-uudistuksessa pienet ja keskisuuret yritykset ovat häviäjiä, kun hyvinvointialueet keskittävät palvelutuotantoaan. Yritysvastaisuus ei jää kuitenkaan tähän.

Uudistuksessa asetetaan myös julkisomisteisten yhtiöiden toiminnalle tiukkoja ja jopa kohtuuttomia rajoituksia. Ne rinnastetaan perusteettomasti yksityisiin palveluntuottajiin.

Sydänsairaalan ja Tekonivelsairaala Coxan tulevaisuus on jäänyt liian vähälle huomiolle. Molempien toiminta vaikeutuu tai pahimmallaan jopa estyy, mikäli sote-lait hyväksytään hallituksen esittämällä tavalla.

Sydänsairaala on sairaanhoitopiirien omistama osakeyhtiö. Coxa on puolestaan sairaanhoitopiirien ja kuntien omistama osakeyhtiö. Kunnat puolestaan omistavat sairaanhoitopiirit. Osakeyhtiömalli on yksi tapa organisoida asiat toimiviksi kokonaisuuksiksi.

Sydänsairaala ja Coxa ovat onnistuneet työssään erinomaisesti. Hoitotulokset ovat hyviä, potilaat ovat tyytyväisiä ja henkilöstö viihtyy. Esimerkiksi Coxassa potilasvahinkojen määrä on n. 50 % pienempi kuin muissa Suomen sairaaloissa. Sydänsairaala on puolestaan sydäntahdistimien etäseurannassa Euroopan suurin yksikkö. Riittävät volyymit takaavat osaamisen lisäksi potilasta palvelevan joustavuuden. Hinnat ovat valtakunnallisessa vertailussa kilpailukykyisiä. Turha hallinnollinen työ ja tiedonkulun katkokset on minimoitu.

Yhtiöt tuottavat palveluja omistajilleen maltillisella tuotolla. Osa tuotosta käytetään toiminnan kehittämiseen ja loput maksetaan omistajille osinkoina. Siten ne hyödyttävät kuntia ja viime kädessä veronmaksajia. Sydänsairaalan ja Coxan tuotot ei siirry ulkomaille tai esimerkiksi rahastoille.

Lain valmisteluvaiheessa ministeri Krista Kiuru ja STM:n virkamiehet vakuuttivat, ettei ongelmia ole tulossa. Lakiesityksiä on kuitenkin eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa korjattava. Useat huippujuristit ovat varoittaneet, että esitetyssä muodossaan lait vaarantavat Sydänsairaalan ja Coxan tulevaisuuden. Lainsäädäntöriskiä ei kannata ottaa. Pirkanmaan lisäksi häviäjinä ovat potilaat, heidän läheisensä ja henkilöstö. Vastuu on erityisesti sosiaali- ja terveysvaliokunnalla ja sen hallituspuolueiden enemmistöllä.

Pauli Kiuru (kok)
Kansanedustaja

Kuva: Pauli Kiuru