Valkeakosken Sanomat 27.5.2016

Parannuksia omaishoitajien asemaan

Heinäkuun 1. 2016 muuttaa omais- ja perhehoitajien asemaa uuden lakimuutoksen tullessa voimaan. Hallitus esittää omais- ja perhehoitajien vapaapäivien määrän lisäämistä.

Lain tarkoituksena on parantaa mahdollisuuksia vapaiden pitämiseen ja samalla tukea kokonaisvaltaista jaksamista vastuullisessa omaishoitaja- ja perhehoitajatyössä. Vapaajärjestelmän kehittämiseen on varattu 75 miljoonaa euroa vuosittain. Omaishoitajista 69 % on naisia.

Jatkossa sopimuksen tehneet omaishoitajat saavat vähintään kaksi vapaata vuorokautta kalenterikuukautta kohden. Ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti hoitoon sidotut omaishoitajat saisivat vähintään kolme vapaata vuorokautta kuukaudessa samoin edellytyksin kuin nykyisinkin.

Mahdollisuus käyttää vapaita esimerkiksi useammassa osassa antaa joustavuutta, jota aikaisemmin ei ole ollut. Maassamme on 60 000 sitovaa ja vaativaa hoitoa sekä huolenpitoa antavaa omaista, joilla omaishoidon tuen saantiedellytykset täyttyvät.

Asia on inhimillisesti, mutta myös yhteiskunnallisesti merkittävä. Omais- ja perhehoitajat tekevät arvokasta työtä, jonka kansantaloudellinen merkitys on suuri. Se on lisäksi signaali tulevaisuuteen varauduttaessa väestön ikääntymiseen ja hoivatarpeen kasvamiseen.


Pauli Kiuru (kok)
Kansanedustaja