Tiedote: Roskaamisesta täytyy antaa kunnon sakot 23.9.2020


Kokoomuksen kansanedustajat Markku Eestilä, Saara-Sofia Sirén, Sari Multala ja Pauli Kiuru ovat jättäneet lakialoitteen, jolla vaaditaan roskaamiskiellon vähäisestä rikkomisesta seuraavan rikesakon kaksinkertaistamista 100 eurosta 200 euroon.

- Roskien heittäminen luontoon, kaduille ja puistoihin kertoo välinpitämättömyydestä ja huonosta asenteesta luontoa ja luontoarvoja kohtaan. Yksittäinen roska ei aiheuta vielä suurta haittaa, mutta mitä useampi roskaa, sitä suuremmaksi ongelma muodostuu, toteaa Eestilä. 

Roskaaminen vähentää yleistä siisteyttä ja viihtyisyyttä, mutta on haitallista myös monilla muilla tavoin.

- Roskat säilyvät luonnossa jopa vuosikymmeniä. Ne aiheuttavat monenlaisia ympäristöhaittoja ja voivat olla eläimille todella vaarallisia. Myös pikkulapset saattavat syödä kaduille ja luontoon lojumaan jätettyjä roskia, muistuttaa Sirén.

Roskaamisesta koituu myös merkittäviä kuluja kunnille, taloyhtiöille, yrityksille sekä kansalaisille. Siivoamisessa on mukana useita eri tahoja, myös vapaaehtoisia, joten tarkkaa summaa on hankala arvioida.

- Suuntaviivaa kustannuksista antaa se, että esimerkiksi Helsingin kaupunki käyttää vuosittain noin 3,5 miljoonaa euroa pelkästään puistojen siivoukseen. Tämä on taloudellisesti kestämätöntä, Kiuru toteaa.

Rikesakkorikkomuksista annetun lain 16 §:n mukaan roskaamiskiellon tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta tapahtuneesta vähäisestä rikkomisesta määrätään roskaajalle 100 euron rikesakko.

- Roskaamista näkee aivan kaikkialla. On syytä lähettää vahvempi viesti siitä, että roskaaminen ei yksinkertaisesti ole sallittua eikä millään muotoa hyväksyttävää. Näin ollen roskaamiskiellon rikkomisesta määrättyä rikesakkoa olisi syytä korottaa 100 eurosta 200 euroon, Multala päättää.

Lisätiedot:

Markku Eestilä, puh. 050 0275 689

Saara-Sofia Sirén, puh. 050 5132 051

Sari Multala, puh. 0405317104

Pauli Kiuru, puh. 040 540 6937