MIELIPIDE: Päärata kuntoon - metsärata on epärealistinen (Akaan Seutu 22.2.2023)


Päärata kuntoon - metsärata on epärealistinen

”Metsärata” olisi yli-investointi, johon ei ole taloudellisia mahdollisuuksia. 

Investoimalla nykyiseen päärataan säästetään aikaa ja julkisen talouden resursseja, kunnioitetaan paremmin luontoarvoja sekä saavutetaan nopean liikkumisen sekä tavaraliikenteen tavoitteet.

Nykyisen pääradan parantamisella saavutetaan noin 13 minuutin aikasäästö. Lopputulos on riittävän hyvä.

Suomen liikenneverkostossa on kasvava korjausvelka. Maanteiden ja rautateiden kunnossa on merkittäviä puutteita, jotka vain pahenevat. Yli-investoinnista säästyneille rahoille löytyy kyllä käyttöä.

Junassa työskentelevien kannalta on tärkeää toimivien etäyhteyksien laadun parantaminen sekä aikataulupoikkeamien vähentäminen.

Pirkanmaan Kokoomuksen tavoiteohjelmassa on kirjattu seuraavasti: ”Lähijunaliikenteen kehittäminen erityisesti kaukojunien pysähdyspaikkojen näkökulmasta tukee saavutettavan joukkoliikenteen toteuttamista sekä kestävän maankäytön kehittämistä. Pääradalle Helsinki-Tampere välin peruskorjaukselle sekä Tampereen henkilöratapihan uudistukselle on varmistettava rahoitus. Yhteysväliä on nopeutettava ja kapasiteettia nostettava tarvittaessa hankeyhtiöitä käyttäen.” Kirjaus on hyvä. Metsäradasta ei puhuta mitään.

Pauli Kiuru (kok)
Kansanedustaja