AL: Tiedustelulait ovat välttämättömiä – muutokset yksityisyydensuojassa siedettäviä 19.2.2018

Tiedustelulait ovat välttämättömiä – muutokset yksityisyydensuojassa siedettäviä

Tiedustelulait ovat tulossa pitkän valmistelun jälkeen eduskunnan käsittelyyn. Laajan lakipaketin tavoitteena on parantaa suomalaisen yhteiskunnan mahdollisuuksia suojautua kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvilta vakavilta uhkilta. Kokonaisuuteen kuuluu sotilastiedustelua, siviilitiedustelua ja tiedustelutoiminnan valvontaa koskevia muutoksia. Yksityiselämä ja viestien salaisuus on perustuslaissa suojattu. Siksi myös perustuslakia on tältä osin tarkennettava.

Perustuslain muuttamiseen ei pidä ryhtyä kevyillä perusteilla. Gallupit, somepaine, puolueiden kannatuslukemat eivätkä edes pääkirjoitukset saa olla ohjaavana tekijänä.  Kun perustuslain muuttamista edes harkitaan, on taustalla oltava maamme toimintaympäristössä tapahtuneita vakavia muutoksia ja tulevia kehityssuuntia.

Tiedustelutoiminnan kansalliselle turvallisuudelle ja suomalaisille tuottamien hyötyjen on oltava yksityisyyden suojalle, yrityksille sekä kansantaloudelle aiheuttamia haittoja suuremmat. On sovitettava yhteen tasapainoisesti yhteen kaksi perusarvoa: turvallisuus ja yksityisyys. Molemmat ovat perustuslaillisia oikeuksiamme. Maksimoitu turvallisuus heikentää yksityisyyttä ja toisaalta äärimmäinen yksityisyydensuoja voi heikentää yhteistä turvallisuutta.

Lakiesityksessä on monessa yhteydessä kerrottu turvallisuustilanteemme monella tapaa muuttuneen viime vuosina. Tapauskohtaisia esimerkkejä on lakiesityksessä ymmärrettävästi niukasti kerrottu, mutta rivien välistä kasvanut paine on luettavissa. Ongelma on tuotu esille tällä vaalikaudella myös sisäisen turvallisuuden selonteossa, puolustuspoliittisessa selonteossa sekä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa.

Lainsäädäntömme on jäljessä moniin muihin maihin verrattuna. Marraskuussa 2013 Suomen ulkoministeriö vahvisti tiedon, että Suomen ulkoasianhallinto oli ollut vakavan tietoturvaloukkauksen kohteena useita vuosia. Suomen viranomaiset saivat urkinnasta tiedon kolmannelta valtiolta. On kannaltamme kestämätöntä, jos joudumme oman lainsäädäntömme vuoksi olemaan ulkopuolisten valtioiden antamien tiedustelutietojen varassa.

Lainsäädäntöpaketissa kiinnitetään erityistä huomiota tiedustelutoiminnan valvontaan. Perustettavan uuden viranomaisen eli tiedusteluvaltuutetun tehtävänä olisi valvoa tiedustelun lainmukaisuutta. Valtuutetulle annettaisiin laajat tiedonsaanti- ja tarkastusoikeudet. Parlamentaarinen valvonta ehdotetaan hoidettavaksi eduskuntaan perustettavalla tiedusteluvalvontavaliokunnalla. Kansalaisten viestit eivät ole massavalvonnassa jatkossakaan.

Muuttuneen tilanteen vuoksi olen valmis etenemään nopeasti. Jälkijättöisen tutkinnan rinnalle on saatava esityksen mukaisesti suurempi mahdollisuus rikosten ja muiden kansallista turvallisuutta uhkaavien toimien torjuntaan. Suomen turvallisuustilanteen heikentyminen on luonut tilanteen, jossa perustuslain kiireelliselle muuttamiselle on välttämätön tarve.

Pauli Kiuru (kok)
Hallinto- ja turvallisuusjaoston jäsen
Puolustusvaliokunnan varajäsen