MIELIPIDE: Pirkanmaalla kuntajohtajien vaihtoviikot (SHL 27.1.2021)


Pirkanmaalla kuntajohtajien vaihtoviikot – ideologia ei saa syrjäyttää parasta

Pirkanmaalla moni kunta hakee uutta johtajaa. Eläköitymisien lisäksi irtisanoutumiset ja erottamiset ovat lisääntyneet. Kuntajohtajan työ on vaativaa. Paineita tulee sekä henkilöstöltä että poliittisilta päättäjiltä. Kuntalaiset, yritykset ja muut sidosryhmät ovat aktiivisia. Toiveita on rajattomasti, mutta resursseja rajallisesti.

Roolien sekoittuminen on yksi syy lisääntyneeseen kitkaan. Toisinaan poliitikot unohtavat ydintehtävänsä. Luottamushenkilöiden tehtävä on päättää; virkamiesten tehtävä on valmistella ja toimeenpanna tehdyt päätökset. Poliitikkojen ei pidä päivittäiseen toimintaan sekaantumalla vaikeuttaa virkamiesjohdon työtä. Kuntien toimintakulttuureissa on eroja.

Kunnan pitää määritellä kunnanjohtajan valintakriteerit huolellisesti. Jos ei tiedä mitä hakee, voi saada mitä tahansa. Hakuprosessissa kannattaa käyttää ulkopuolista asiantuntijaa. Haastattelun merkitys on tärkeä. Ammattilainen osaa kysyä tehtävän kannalta olennaiset asiat ilman, että ajaudutaan sivuraiteille. On myös asioita, joita ei saa lain mukaan edes kysyä.

Soveltuvuusarvioinnit ovat suositeltavia. Ne räätälöidään tehtävän vaatimuksien mukaiseksi. Esimerkiksi johtajiksi pyrkiviltä selvitetään johtamisvalmiudet ja vuorovaikutustaidot. Motivaation merkitys on myös tärkeä. Ilman vahvaa motivaatiota ei koulutuksesta, kokemuksesta ja lahjakkuudesta ole apua.

Laki edellyttää, että ”testejä tehtäessä käytetään luotettavia testausmenetelmiä, niiden suorittajat ovat asiantuntevia ja testauksella saatavat tiedot ovat virheettömiä.”

Päätöksenteko on kriittisin vaihe. Soveltuvuusarviot eivät sido valtuustoa. On kuitenkin viisautta huomioida psykologin raportista tarkkaan jokainen rivi. Mahdolliset riskitekijät kannattaa erityisesti huomioida. Vahvuudet eivät auta, kun esitetyt riskit alkavat näyttäytyä. Arkityössä peittely voi onnistua muutaman kuukauden, mutta harva pystyy ylläpitämään toimintatyylilleen vierasta roolia useita vuosia. Soveltuvuusarviointien tulokset ovat lain mukaan salassa pidettäviä tietoja. Tulosten paljastaminen julkisuuteen loukkaa hakijoiden yksityiselämän suojaa.

Henkilöhakukonsulttina koin, että yritykset seurasivat suosituksia kiitettävästi oman etunsa vuoksi. Kunnissa poliittiset painotukset vaikuttavat kuntajohtajavalinnoissa usein liikaa. Toiseksi tai kolmanneksi parhaan valinta riskeistä huolimatta ei ole kunnan edun mukaista. Ikävin tapaus oli, jossa haastatteluun oli kutsuttu koko valtuusto. Se tehtiin vain siksi, että kuntalaisille haluttiin antaa käsitys avoimesta ja reilusta rekrytoinnista. Todellisuudessa päätös oli tehty jo etukäteen.

Pauli Kiuru (kok)
Kansanedustaja

JULKAISTU: 

Sydän-Hämeen Lehti, Lempäälän-Vesilahden Sanomat, Nokian Uutiset, Ylöjärven Uutiset, Uusi Suomi,  Maaseudun Tulevaisuus, Tamperelainen.