Aamulehti 1.3.2016

Ilmaston hyväksi voittoa tavoitellen 

Matti Kääntönen kyseenalaisti mielipidekirjoituksessaan (AL 23.2.) globaalitalouden. Hänen mukaansa päästövähennysten toteuttaminen ei ole mahdollista ilman, että globaalin talousjärjestelmän nykyperusteisiin puututaan rajusti.

Ilmastonmuutoksen vakavasti otettavia kyseenalaistajia ei enää juuri löydy. Tieteelliset näytöt ovat vahvat. Aikaikkuna korjaaville toimenpiteille on sulkeutumassa. Kaikesta tästä olemme samaa mieltä.

Sen sijaan kyseenalaistan Kääntösen näkemyksen poliittisen vallan täydellisestä voimattomuudesta.  Pariisin ilmastosopimus todistaa, ettei valta ole siirtynyt poliittisen päätöksenteon tavoittamattomiin, kuten Kääntönen esittää.

On myönnettävä, että kapitalismissa on korjausta vaativia valuvikoja. Hiilivuoto ja suuryritysten aggressiivinen verosuunnittelu ovat siitä esimerkkejä. Toisaalta suunnitelmatalouksien näytöt ilmaston ja ympäristön kannalta olivat ja ovat katastrofaalisia.

Ilmastomuutoksen estämiseen liittyvä vähäpäästöisten ja uusiutuvien energiamuotojen läpilyönti on mahdollista voimakkaalla poliittisella ohjauksella, kansainvälisillä tiukoilla sopimuksilla ja kapitalismiin kuuluvalla terveellä voitontavoittelulla. Ihminen on valmis tekemään hyvää bisnestä myös ilmaston hyväksi, jos poliittinen ohjaus tekee siitä muita vaihtoehtoja kannattavampaa.

Pääosa ihmisistä toimii omassa taloudellisessa päätöksenteossaan järkevästi. Kannusteet toimivat usein pakkoa ja normiohjausta paremmin. Kotikaupunkini Valkeakoski järjestää talonäyttelyn vuonna 2017. Kaavoitettavalle alueelle tulee 60 – 90 neliön pientaloja. Aurinko- tai tuulienergiaa tai alueellista maalämpöä käyttävät kohteet saavat alennuksen tontin hinnasta.
 

Pauli Kiuru (kok)
Kansanedustaja