Valkeakosken Sanomat 14.2.2018

Perhevapaauudistusta on jatkettava ensi vaalikaudella       

Perhevapaauudistus on yksi tämän hallituksen tärkeimmistä tasa-arvouudistuksista. Työtä on jatkettava ensi vaalikaudella.

Maanantaina hallituspuolueiden puheenjohtajien tapaamisessa uudistus kariutui. Uudistus ei nyt etene. Kokoomus yritti viimeiseen asti hakea ratkaisua hallituskumppaneiden kanssa.

Tasa-arvoa, työllisyyttä ja perheiden hyvää arkea tukevaa perhevapaauudistusta tarvitaan. Suomessa pienten lasten äitien työllisyysaste on muita Pohjoismaita selvästi alempi. Vääristymä sukupuolten tasa-arvossa heikentää naisten työmarkkina-asemaa.

Kokoomus on kannattanut perhevapaiden uudistamista jo pitkään ja on ollut sitoutunut edistämään uudistusta. Tutkitusti vaikuttavia keinoja lisätä tasa-arvoa, työllisyyttä ja perhearjen sujuvuutta on rakentaa sellainen malli, joka jakaa vapaita tasaisemmin vanhempien välillä ja kannustaa erityisesti naisia palaamaan perhevapaalta työelämään.

Tasa-arvo- ja työllisyystavoitteiden saavuttaminen edellyttää myös perhevapaiden rakenteen uudistamista ja asenneilmapiirin muuttamista. Perhevapaita on uudistettava siten, että tasavertainen mahdollisuus perhevapaalle jäämiseen taataan molemmille vanhemmille.

Perhevapaauudistus on tehtävä ensi vaalikaudella. Jos uudistusta ei tehdä ollenkaan, häviäjiä ovat suomalaiset perheet. Uudistukselle on laaja kannatus suomalaisessa yhteiskunnassa.


Pauli Kiuru (kok)
Kansanedustaja