JUHLAPUHE: Senioriyrittäjät, Tampere (14.2.2024)


Arvoisat senioriyrittäjät – hyvät naiset ja herrat

Lämmin kiitos kutsustanne puhujaksi Pirkanmaan Yrittäjien Senioriklubin 10-vuotisjuhlaan. Arvostan kutsua ja arvostan yrittäjyyttä. Siksi oli helppo vastata myöntävästi kutsuunne. Hienoa olla kansanne täällä tänään.

Vuonna 2011 ennen eduskuntavaaleja olin ehdokkaana mukana vaalipaneelissa. Yhtenä keskustelun teemana oli yrittäjyys. Olin silloin myös itse yrittäjä pienen osakeyhtiön toisena pääosakkaana, joten koin aiheen itselleni varsin läheiseksi - ehkä jopa liian läheiseksi. Vaalikamppailu oli lähenemässä loppuaan. Viikkojen ja omalta osaltani kuukausien ponnistelu alkoi jo tuntua – väsymystä ja univelkaa oli harteilla. Tuttu tunne myös monelle yrittäjälle.

Paneelin vetäjän kysymykset käsittelivät muun muassa yrittäjien tuloja ja osinkojen verotusta.  Keskustelun sävy sai välillä mielestäni hieman outoja painotuksia, jos kuvailen asiaa mahdollisimman diplomaattisesti.

Yrittäjän ei kannata suuttua asiakkaille. On parempi luovia eteenpäin tiukoissa tilanteissa kuuntelemalla, sovittelemalla ja neuvottelemalla. Tilanne on ehdokkaalla samanlainen. Ei kannata provosoitua, näkyvästi ärsyyntyä ja suuttua. Kyllähän te tiedätte. On hengitettävä syvään, nielaistava muutaman kerran, laskettava kymmeneen ja lopulta kiitettävä mielenkiintoisesta näkökulmasta ja lähestymistavasta. Näitä keinoja jouduin myös itse paneelissa käyttämään.

Paneelin vetäjän ja yleisön sympatiat olivat vasemmalle kallellaan. Usein, joskaan ei aina, se tarkoittaa myös varautunutta, kielteistä tai jopa vihamielistä suhtautumista yrittäjiin ja yrittäjyyteen. Olin onneksi osannut varautua tilanteeseen, koska tunsin paikkakunnan ja paneelin järjestäjän.

Minulta kysyttiin yrittäjänä saamistani tuloista. Kerroin, että tulotavoitteemme on vuositasolla suomalaisten keskivertopalkan suuruusluokkaa, mutta käytännössä emme siihen pääse. Täydensin myös, että palkka voi vaihdella kuukausittain, koska kausivaihtelu vaikuttaa voimakkaasti yrityksen palveluiden ja tuotteiden kysyntään ja siten myös kassavirtaan.

Korostin erityisesti sitä, että yrittäjinä laitamme maksut tärkeysjärjestykseen eli ensin hoidamme työntekijöiden palkat sivukuluineen, verot, vuokrat, vakuutukset ja ylipäätään kaikki yhteiskunnan asettamat velvoitteet. Viimeisenä ja joustavana kulueränä olivat meidän kahden pääosakkaan palkat, jotka huonoina kuukausina saattoivat olla kaksi kolmasosaa tai jopa vain puolet tavoitetasosta.

Palkansaaja voi luottaa siihen, että palkka tulee säännöllisesti ja sopimusten suuruisena. Senioriyrittäjinä tiedätte hyvin, että yrittäjillä ei tällaista sopimuksellista turvaa ole olemassa.

Hyvä ystävät

Tuota kuukausipalkkamme joustamista alaspäin ei olisi kannattanut kertoa. Keskustelun tiimellyksessä mielessä kävikin sen kertomatta jättäminen, koska koin sen noloksi – ikään kuin yrittäjänä epäonnistumisena, vaikkei se sitä tarkoitakaan. Mutta kaikkea ei kiivastempoisen keskustelun aikana ehdi miettimään aivan loppuun saakka. Sanoin rehellisesti, kuten asiat olivat ja se oli virhe. Sama piirre toistuu käyttäytymisessäni edelleenkin liian usein.

Palkkajoustostamme alaspäin virisi uusi säkenöivä polku paneelikeskusteluun. Ja todellakin – jouduin nielemään muutaman kerran ja tekemään kaikkeni, etten oikeasti provosoituisi ja näyttäisi ärtymystäni.

Yleisön joukosta keskeinen paikkakunnan poliittinen vaikuttaja, koulutettu mies, pyysi puheenvuoron, jonka hän myös sai ja käytti. Hän syytti minua voimakkain sanakäänteinen veronkiertäjäksi – koko yleisön kuulleen. Lienee turha sanoa, että hänen poliittinen suuntauksensa on vahvasti vasemmalle kallellaan. Kun vihdoin sain repliikkipuheenvuoron, niin pyysin häntä kertomaan, missä kohtaa yritystoimintaamme veronkierto hänen mielestään tapahtui.

Hän vastasi: ”Juurihan sinä kerroit, että olette maksaneet itsellenne sovittua pienempää palkkaa useina kuukausina, ja se tarkoittaa tietysti pienempiä veroja eli te olette veronkiertäjiä.” Hänen vastauksensa paljasti, kuinka vähän osa koulutetuistakin ihmisistä ymmärtää tai haluaa ymmärtää yrittämistä.

Keskustelu myös osoitti, kuinka virheellinen kuva monella on pienyrittäjien tuloista. Sinänsä inspiroivat menestystarinat tiedotusvälineissä kertovat joidenkin yrittäjien kovalla työllä saavuttamista korkeista tuloista. Ne jättävät kuitenkin varjoonsa sen tosiasian, että valtaosa yrittäjistä sinnittelee hyvinkin pienillä tuloilla pitkää työpäivää tehden.

Hyvät naiset ja herrat

Yrittäjäksi ryhtyminen ja yrittäjänä menestyminen edellyttävät tiettyjä luonteenpiirteitä. Kaikista ei siihen ole. Yrittäjät haluavat ottaa vastuuta, tarttua asioihin ja saada asioita toteutettua. Vahva läpivientikyky on yrittäjän luonteelle ominaista.

Yrittäjän on myös siedettävä epävarmuutta, painetta ja valitettavasti usein myös vähättelyä. Menestyvä yrittäjä pystyy erottamaan olennaisen epäolennaisesta ja keskittymään tärkeimpään. Luovuus on taitoa yhdistellä näennäisesti toisiinsa liittymättömiä asioita uudella tavalla. Luovuus on yrittäjille ominaista. Kun toiset näkevät ongelmia, niin yrittäjä näkee piilevää kysyntää ja ratkaisuja.

Suomi on noussut runsaassa sadassa vuodesta kehitysmaatasolta maailman kärkeen. Yrittäjät ovat siinä työssä vastuunsa kiitettävästi kantaneet. Välillä yrittäjien taakka on varmasti ollut suurempi kuin kohtuudella olisi voinut vaatia. Vastassa on ollut asenteellisesti vääristynyttä ilmapiiriä, suhdanteita, byrokratiaa ja yllätyskorttina koronavuodet.

Vain yrittäjä itse tietää, mitä yrittäminen tarkoittaa. Yrittäjyys on jotakin sellaista, mikä on syvällä yrittäjän dna:ssa. Tarvitaan riskinottohalua, kykyä sietää epävarmuutta sekä nopeasti muuttuvia tilanteita. Yrittäjillä on kyky nähdä mahdollisuuksia siellä, missä enemmistö näkee vain ongelmia.

Yrittäjä tietää, mitä työpäivän venyttäminen ja joustaminen tarkoittavat. Lomaa pidetään, jos ehditään. Yrittäminen ei todellakaan ole kaikille sopiva uravalinta. Asenteen ja luonteen pitää olla kohdallaan.

Hyvät senioriyrittäjät

Yhteiskunnan tehtävä on turvata yrittämisen edellytykset. Yhteiskunnan ei tule vaikeuttaa yrittämistä ylimitoitetulla sääntelyllä ja byrokratialla. Yrittäjien näkemyksiä on aina kuultava, ja ne on huomioitava päätöksenteossa niin kunnissa, hyvinvointialueilla kuin eduskunnassakin.

Suomessa pitää saada yrittää, onnistua ja menestyä. Suomessa täytyy saada myös epäonnistua ja aloittaa uudestaan. Työpaikat syntyvät yrityksiin ja hyvinvointivaltion säilyttäminen perustuu vain työhön ja yrittämiseen. 

Moni eläkeiän saavuttanut kokee, että terveyttä, osaamista ja voimia on edelleen paljon käytettävissä. Työelämässä tai harrastuksissa saatua osaamista voi jatkaa myös eläkkeellä esimerkiksi asiantuntijayrittäjänä. Liikeidean voi rakentaa oman osaamisensa päälle. Ikääntyvissä yrittäjissä onkin mukana ilahduttavasti myös vasta-alkajia.

Sivutoiminen yrittäjyys antaa tilaisuuden jatkaa työntekoa, saada lisätuloja sekä sisältöä elämään. Teillä, arvoisat senioriyrittäjät, on paljon annettavaa uusille yrittäjille. Olkaa tukena ja jakakaa arvokasta osaamistanne.

Huhtikuussa 2023 pidettiin eduskuntavaalit. Hallitusohjelmassa on runsaasti kirjauksia yrittämiseen liittyen. Tavoitteena on, että yrittäjyys olisi varteenotettava vaihtoehto yhä useammalle. Samoin tavoitteena on, että toimintaympäristö on kilpailukykyinen ja kannustava. Yhteiskunnan on lainsäädännöllä luotava edellytykset yrittäjyydelle. Turhaksi tai haitalliseksi muuttunutta normitusta ja byrokratiaa on karsittava. Hallitus on sitoutunut siihen, ettei yritysten hallinnollinen taakka kasva vaalikauden aikana.

Julkisen sektorin työntymistä yrittäjäriskillä toimivien yritysten kilpailijaksi on tarkasteltava kriittisesti. Julkisomisteisten sidosyksikköyhtiöiden eli inhouse-yhtiöiden käyttö on viime vuosina yleistynyt kunnissa ja uusilla hyvinvointialueilla.

Hyvät kuulijat – arvoisat senioriyrittäjät

Senioriyrittäjinä olette antaneet arvokkaan työpanoksenne suomalaiselle yhteiskunnalle. Suuri kiitos siitä teille. Suomi tarvitsee lisää yrittäjämäistä asennetta ja yrittäjyyttä. Te olette hyviä esikuvia nuorille ja uusille yrittäjille.

Kun ikää tulee, niin on entistä tärkeämpää pitää itsestään ja läheisistään huolta. Yhdistystoiminta pitää mielen virkeänä. Oman osaamisen jakaminen ja auttaminen on ihmismielelle hyväksi. Liikuntaa ja kulttuuriharrastuksia on hyvä pitää ohjelmassa mukana varsinkin nyt, kun teillä on siihen toivottavasti hieman entistä enemmän aikaa.

Hyvä ystävät – oikein antoisaa 10-vuotisjuhlaa. Nauttikaa illasta kaikilla aisteilla. Yrittäjyys kantaa Suomea.