Pirkanmaan Yrittäjä -lehti 5.3.2019

Yrittäjä on yhteiskunnan sankari

Vain yrittäjä itse tietää, mitä yrittäminen tarkoittaa. Yrittäjyys on jotakin sellaista, mikä on syvällä yrittäjän dna:ssa. Kaikilla ei ole sitä riskinottohalua, mitä yrittäminen vaatii. Kaikilla ei ole kykyä sietää epävarmuutta ja nopeasti muuttuvia tilanteita, jotka yrittämiseen vääjäämättä kuuluvat. Kaikilla ei ole kykyä nähdä mahdollisuuksia siellä, missä enemmistö näkee vain ongelmia.

Yrittämiseen liittyy vastuuta, ahkeruutta ja sisukkuutta. Yrittäjän on otettava vastuu omasta työstään ja usein myös muiden työstä. Uusia asioita on pakko omaksua nopeasti.

Vain hyvä tuote tai palvelu menestyy markkinoilla. Palkka tulee, jos tilauksia on tullut, hinnoittelu on tehty oikein ja työ hyväksytty. Vahva läpivientikyky on yrittäjän luonteelle ominaista.

Yrittäjä tietää, mitä työpäivän venyttäminen ja joustaminen tarkoittavat. Lomaa pidetään, jos ehditään. Yrittäminen ei todellakaan ole kaikille sopiva uravalinta. Asenteen ja luonteen pitää olla kohdallaan.

Yrittäjyys kantaa Suomea. Uudet työpaikat ja vahva talous turvaavat hyvinvointivaltion tulevaisuuden. Tällä hallituskaudella on syntynyt yli 100 000 uutta työpaikkaa. Ilman yrittäjyyttä se ei olisi onnistunut. Kiitos yrittäjät.

Yhteiskunnan tehtävä on turvata yrittämisen edellytykset. Yhteiskunnan ei tule vaikeuttaa yrittämistä ylimitoitetulla sääntelyllä ja byrokratialla. Yrittäjien näkemyksiä on aina kuultava, ja ne on huomioitava päätöksenteossa.

Olen itse ollut yrittäjänä useita vuosia. Se oli kovaa, mutta opettavaista aikaa. Motivaationi on vahva yrittäjien ja yrittäjyyden puolustamisessa. Haluan aina kuulla myös yrittäjien mielipiteen.

Suomessa pitää saada yrittää, onnistua ja menestyä. Suomessa täytyy saada myös epäonnistua ja aloittaa uudestaan. Työpaikat syntyvät yrityksiin ja hyvinvointivaltion säilyttäminen perustuu vain työhön. Hyvinvointi ei synny tyhjästä. Jokaisella on mahdollisuus yrittää, mutta kaikista ei siihen ole.

Pauli Kiuru (kok)
Kansanedustaja