MT: Juhlavuoden kansallispuistopäätöksessä huomioitava alueellinen tasapaino 28.9.2015

Juhlavuoden kansallispuistopäätöksessä huomioitava alueellinen tasapaino 
(Maaseudun Tulevaisuus 28.9.2015)

Hallitusohjelman mukaan Suomeen perustetaan kansallispuisto Suomen 100-vuotisjuhlavuonna. Esillä on ollut kolme vaihtoehtoa. Käsivarren Suurtuntureiden alue täydentäisi nykyistä kansallispuistoverkostoamme parhaiten. Viime vaalikaudella asiaa selvitettiin, mutta Enontekiön kunnan, yrittäjien ja asukkaiden näkemykset eivät olleet rohkaisevia.

Jäljelle jäävät Kirkkonummen Porkkala ja Suomussalmen Hossa. Molemmat ovat arvokkaita kohteita, jotka voisivat perustellusti olla kansallispuistoja. Mikäli taloudelliset edellytykset mahdollistavat vaalikaudella vain yhden kansallispuiston perustamisen, on Hossa ensisijainen vaihtoehto.

Suomen 100-vuotisjuhlavuoden toinen kärkihanke on Helsingin Keskustakirjasto. Valtion myöntämä rahoitusosuus sille on 30 miljoonaa euroa. Hanke on ehdottomasti totuttamisen arvoinen ja siitä on jo tehty rakentamispäätös. Itsenäisyyden juhlavuoden luonteen vuoksi olisi luontevaa, että kansallispuistoratkaisussa huomioidaan kärkihankkeiden maakunnallinen tasapaino. Hyvää voitaisiin näin jakaa muuallekin kuin Uudellemaalle.

Valtio omistaa jo Hossan kansallispuistoon ehdotetut maa-alueet. Siellä on myös valmiina kansallispuiston vaatima infrastruktuuri: luontokeskus, opastetut vaellusreitit, autiotuvat ja laavut. Perustamisvaiheen kustannukset olisivat Porkkalaa huomattavasti edullisemmat.

Kansallispuistolle on oltava vahva paikallinen tuki. Ilman laajaa yhteisön tukea hanke ei menesty parhaalla mahdollisella tavalla. Kirkkonummella on ristivetoa samoin kuin Enontekiössä. Suomussalmella kunta ja kuntalaiset kannattavat vahvasti kansallispuistohanketta Hossaan. Alueella on jo myös vahva matkailuyrittäjäverkosto, joka odottaa myönteistä päätöstä.

Porkkalan osalta perusteluksi on esitetty alueen luontoarvojen vaarantuvan laajenevan asutuksen myötä. Kunta voi halutessaan kaavoituspäätöksillään tehdä arvovalinnan, joka estää esimerkiksi rantarakentamisen. Kansallispuistoa koskevaa lakiesitystä ei kannata viedä eteenpäin vastoin paikallista näkemystä.

Eduskunnan ympäristövaliokunta vierailee Hossassa keskiviikkona 30. syyskuuta. Isäntinä ovat Kainuun liitto, Suomussalmen kunta, Metsähallitus sekä Kuusamon kaupunki.

Pauli Kiuru (kok.)
Valkeakoski, Pirkanmaa
Ympäristövaliokunnan jäsen