AL: Kehysriihestä turvallisuuden kannalta oikeita päätöksiä 15.4.2018

Kehysriihestä turvallisuuden kannalta oikeita päätöksiä

Hallitus sopi kehysriihessä linjauksista, jotka ovat yleisen oikeustajun, rangaistusjärjestelmän ja turvallisuuden kannalta oikeita.

Oikeusministeri Antti Häkkänen on tuonut näkemyksenä esiin johdonmukaisesti koko ministeriytensä ajan. Asioita on käsitelty Kokoomuksen eduskuntaryhmässä, edustajien taustapalavereissa ja tuloksekkaasti tämän viikon kehysriihessä.

Muuntorangaistusmenettelyä kiristetään ja rahaa varataan tarkoitukseen 10,8 miljoonaa euroa. Taustalla on erityisesti ollut niin sanottujen juoksukalja-asiakkaiden aiheuttamat ongelmat kauppiaille ja toki myös rehellisesti maksaville asiakkaille. Taparikollista käytöstä on jouduttu liian pitkään katsomaan lähes voimattomana.

Toistuvasti sakkoja saaneen henkilön voidaan katsoa osoittavan piittaamattomuutta lain määräyksistä. Toistuvuus tarkoittaisi seitsemää samankaltaista sakkorikosta vuoden aikana. Käräjäoikeus voisi muuntaa sakon vankeudeksi, jos sakkoa ei saada perityksi. Toki voidaan aiheellisesti sanoa, että seitsemän kertaa osoittaa melkoista pitkämielisyyttä yhteiskunnalta.

Lisäksi kiristetään lapsiin kohdistuneiden seksuaalirangaistusten rangaistusasteikkoa, joka on ollut luvattoman löysä. Lasten suojelu väkivallalta on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä velvollisuuksista. Rangaistukset eivät yksin asiaa paranna, mutta ne kertovat kuitenkin yhteiskunnasta ja sen arvoista tärkeän viestin – lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ei suvaita.

Poliisien määrä pidetään 7 200 henkilössä. Se on minimi, josta on voitava kurottaa tulevina vuosina ylöspäin. Pohjoismaisessa vertailussa ja väkilukuun suhteutettuna olemme kaukana esimerkiksi Ruotsin tasosta. Lisääntyneet tehtävät ja kasvaneet vaatimukset ovat näkyneet poliisien työhyvinvoinnissa. Kiire ja tekemättömät sekä kesken jääneet työt kuormittavat. Jatkuessaan ongelmat näkyvät entistä selvemmin myös rekrytointiongelmina.

Pauli Kiuru (kok)
Kansanedustaja