Valkeakosken Sanomat 4.3.2019

Kaivoslaissa uudistamistarpeita, mutta ne eivät oikeuta niskurointiin

Kaivokset ja niiden ympäristövaikutukset ovat viime vuosina herättäneet paljon keskustelua. Taustalla on kasvava kansainvälinen kiinnostus kaivostoimintaa kohtaan. Lisäksi kielteiset onnettomuus- ja konkurssitapaukset ovat nostaneet tarvetta arvioida sääntelyn riittävyyttä monista eri näkökumista. Kaivosala ja koko klusteri on merkittävä työllistäjä Suomessa. Se lisää maamme bruttokansantuotetta 1,2 miljardilla eurolla vuodessa.

Eduskuntavaalin tuloksesta riippumatta lienee varmaa, että kaivoslain uusiminen nousee hallitusohjelmaan. Kokoomuksen kanta on, että kaivoslaki on päivitettävä vastaamaan nykyajan vaatimuksia niin, että ympäristö- ja elinkeinonäkökulmat sekä yhteiskunnan kokonaisetu huomioidaan. Kaivosteollisuus on myös valmis tarkastelemaan asiaa.

Kaivoslain uudistus tuli voimaan tammikuussa 2011. Pitkien siirtymäaikojen vuoksi sen vaikutukset näkyvät viiveellä. Ympäristö- ja myös talousvaliokunta ovat juuri todenneet, että kaivoslain laajempia uudistamistarpeita tulisi tarkastella pian. Pidän tärkeänä, että kunnat saavat alueellaan toimivista kaivoksista suuremman taloudellisen hyödyn. Tämä on tärkeää paikallisen hyväksyttävyydenkin kannalta. Valmisteilla olevan maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus avaakin mahdollisuuden tarkastella kaivostoiminnan ja kaavoituksen rajapintoja.

Valkeakoskella on viime viikkoina ollut sekä laillisia mielenosoituksia että asiatonta niskurointia. Kaapelinkulman kaivoshankkeella on lainvoimaiset luvat. Valkeakosken kaivosalueella ilmennyt häiriökäyttäytyminen ei saa myötätuntoani. Ne sitovat poliisin ja pelastuslaitoksen voimavaroja ja ovat kohtuuttomia myös yritykselle ja sen työntekijöille. Nykyinen kaivoslaki antaa viranomaiselle mahdollisuuden kieltää toiminta väliaikaisesti tai jopa peruuttaa luvan, mikäli toiminnanharjoittaja ei noudata luvan ehtoja tai jos lupahakemuksessa on annettu virheellisiä tietoja.

Kaivostoiminta aiheuttaa aina merkittäviä ympäristövaikutuksia, vaikka käytössä olisi paras mahdollinen teknologia. Edes tiukat lupaehdot ja niiden tinkimätön noudattaminen eivät poista kaikkia haittavaikutuksia. Kaikkeen teolliseen toimintaan liittyy kielteisiä ympäristövaikutuksia. Niiden vähentämiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen eduskunnan lainsäädännön kautta.


Pauli Kiuru (kok.)
Kansanedustaja
Ympäristövaliokunta / valiokuntavastaava
Hallinto- ja turvallisuusjaosto, jäsen