MIELIPIDE: Kehitysyhteistyö ja korruptio (Tamperelainen 18.9.2021)


Kehitysyhteistyössä nollatoleranssi korruptiolle

Suomen kehitysyhteistyön maantieteellinen painopiste on Afrikka. Maanosan väkiluku kasvaa noin 90 000 henkilöllä jokaisena päivänä. Eri ilmiöillä on selvä ristiinkytkentä. Väestön lisäys on yhteydessä maaperän köyhtymiseen, eroosioon, makean veden loppumiseen, ravinnon riittämättömyyteen, ilmastonmuutokseen, merenpinnan nousemiseen sekä poliittiseen epävakauteen. 

Kilpailu resursseista johtaa sotiin ja konflikteihin. Ihmiset etsivät epätoivoisesti turvallista elinympäristöä ja varmempaa toimeentuloa. Väestönkasvun hillitsemisen pitäisi olla YK:n ja erityisesti Afrikan yhteinen tavoite. Koulutus ja lukutaito auttavat. 

Sillä, miten kehittyvät maat käyttävät omia varojaan, mukaan lukien korruption torjunnalla, on tärkeä merkitys kehitykseen. Korruptoituneiden hallintojen halu ja valmius kehittää yhteiskuntaa ja taloutta on valitettavan heikko. Vastuu omasta kansasta on matala. 

Valtioneuvoston tuoreen selonteon mukaan Suomen harjoittama tai tukema kehitysyhteistyö perustuu nollatoleranssiin seksuaalisen hyväksikäytön, väkivallan, seksuaalisen häirinnän, veronkierron ja verovälttelyn osalta. Myös korruption osalta tavoitteena pitää olla nollatoleranssi. Tavoite voi kuulostaa ylimitoitetulta monessa kohdemaassa, mutta tavoitteena se on ainoa oikea.

Pauli Kiuru (kok)
Kansanedustaja

Kuva: Pauli Kiuru