Kauppalehti 29.1.2015

Venäjän tilanne tarjoaa mahdollisuuksia

 Maastamuutto Venäjältä länteen on moninkertaistunut viime vuosina. Lähtijöinä on runsaasti hyvin koulutettuja, yritteliäitä ja kielitaitoisia kansalaisia. He ovat etupäässä nuoria, jotka ovat syntyneet 1970-luvulla tai sen jälkeen. Tämä sukupolvi on elänyt koko aikuisikänsä Neuvostoliiton jälkeisenä aikakautena. He ovat tottuneet vapaaseen matkustamiseen ja moniin muihin länsimaisiin arvoihin.

Venäjän sisäinen tilanne tarjoaa maan koulutetuille ja aktiivisille kansalaisille kapenevan liikkumatilan. Tämä on myös mahdollisuus Suomelle. Siirtolaisuuteen liittyy aina työntäviä ja vetäviä tekijöitä, ja ne on tiedostettava. Suomalainen yhteiskunta toimii puutteistaan huolimatta kiitettävästi. Turvallinen ympäristö, korruptoitumaton virkamieskunta ja kohtuullisen ennustettava verotus ovat esimerkkejä Suomen vetovoimatekijöistä.

Suomessa asui vuoden 2013 lopulla yli 74 000 venäläistaustaista maahanmuuttajaa. Venäläiset ovat perustaneet runsaasti yrityksiä Kaakkois-Suomeen. Tilausta olisi laajemminkin venäläisten perustamille yhtiöille. Suomi tarvitsee uusia yrityksiä, työpaikkoja ja vientimahdollisuuksia. Venäjän mahdollisuuksien löytäminen on helpompaa syntyperäiselle venäläiselle, jolla on paikallisten olosuhteiden, kielen ja kulttuurin hyvä tuntemus.

Ainoastaan 1,3 % ulkomaisista investoinneista on tullut Suomeen suoraan Venäjältä. Toki investointeja tulee välillisesti myös muiden maiden kautta, joten tilastointi ei ole yksiselitteistä. Suomalaiset ovat sijoittaneet Venäjälle arviolta kolme kertaa enemmän kuin venäläiset Suomeen. Meidän on aktiivisemmin haettava uusia yrittäjiä ja sijoituksia itärajamme takaa. Kasvuvaraa on runsaasti.

Toki jokaisen maahanmuuttajan taustojen pitää olla riittävän hyvin selvillä. Rikollista ainesta emme kaipaa mistään ilmansuunnasta. Yrityksissä tehtävä yhteistyö ja kauppa ovat parasta luottamusta ja vakautta parantavia toimia. Pakotetilanne ei jatku ikuisesti.

Lisämahdollisuuksia suomalaisille tarjoaisi koulutusvienti. Jostakin meille käsittämättömästä, ideologisesta syystä tätä tilaisuutta emme ole halunneet vielä täysimääräisesti hyödyntää.

 

Pauli Kiuru, Valkeakoski
Eero Suutari, Kajaani
Kansanedustajia (kok)

 Julkaistu myös Kainuun Sanomat 23.1.2015