Eduskunta: Keskustelualoite suomalaisen kulttuurin merkityksestä, kehitystrendeistä ja muuttuvasta toimintaympäristöstä 27.10.2017

Eduskunnan puhemiehelle

Suomi 100-vuotta ansaitsee keskustelun kulttuurimme merkityksestä, kehitystrendeistä ja muuttuvasta toimintaympäristöstä.

Kulttuurilla on merkittävä yhteiskunnallinen asema ihmisiä yhdistävänä tekijänä. Kulttuuri luo yhteisöllisyyttä, merkityksellisyyttä ja hyvinvointia. Kulttuuri on itseisarvo, joka heijastelee historiallista kerroksellisuutta ja ihmisyyden syvintä olemusta. Globalisaation, maahanmuuton sekä viestinnän uusien muotojen vaikutuksesta kulttuuriympäristömme on muuttumassa mosaiikkimaisemmaksi.

Kulttuurin monimuotoisuus auttaa parhaimmillaan lisäämään vuorovaikutusta ja suvaitsevaisuutta. Kulttuurin eri muodot tarjoavat mahdollisuuden virkistäytymiseen ja palautumiseen. Kulttuuri luo tilaisuuksia kokea ja tuntea asioita yhdessä. Se vähentää yksinäisyydentunnetta, irrallisuutta ja merkityksettömyyttä ehkäisten syrjäytymistä.

Kulttuurin terveydelle myönteiset vaikutukset ovat tieteellisesti todistettuja. On tärkeää, että kaikilla suomalaisilla on mahdollisuus päästä osallisiksi kulttuurin monipuolisesta tarjonnasta ja harjoittaa luovuutta itselleen luonnikkaalla tavalla. Kulttuurin kirjo ja tarjonta on ymmärrettävä laajasti taiteen eri muotojen, kirjallisuuden ja myös liikunnan osa-alueilta unohtamatta kulttuuri- ja asuinympäristöä.

Kulttuurilla ja luovalla taloudella on huomattavat taloudelliset vaikutukset. Kulttuuria ja luovuutta löytyy kaikilta talouden osa-alueilta. Yritys- ja työllistämispotentiaalia on runsaasti käyttämättä. On tärkeää, ettemme jää jälkeen muista länsimaista luovien alojen bruttokansantuotteen kehityksessä. Luovien alojen koulutuksen ja kulttuurin rahoituspohja on turvatta kansantaloudellisesti kestävällä ja johdonmukaisella tavalla.

Kirjoitus- ja lukutaito mahdollistavat osaltaan ajassa elävän kulttuurin kehittymisen. Digitalisoituminen ja sosiaalinen media ovat muuttamassa kirjoitus- ja lukutaidon olemusta. Muutokset näkyvät esimerkiksi mediassa lisääntyvänä viihteellistymisenä, nopeatempoisuutena sekä kärkevämpänä keskustelukulttuurina. Merkkejä luku- ja kirjoitustaidon heikentymisestä on nähtävissä.

Sisäisen turvallisuuden strategian (Sisäministeriön julkaisu 15/2017) mukaan kulttuuri vaikuttaa myös siihen, miten hyvin yhteiskuntamme kestää vastakkainasettelua ja informaatiovaikuttamista. Kulttuurilla laajasti ymmärrettynä on myös turvallisuusnäkökulma hyvinvointinäkökulman lisäksi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta käy Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden kannustamana ajankohtaiskeskustelun Suomalaisen kulttuurin merkityksestä, kehitystrendeistä ja muuttuvasta toimintaympäristöstä.

Helsingissä 24.10.2017

Pauli Kiuru kok

Pia Viitanen sd

Sanna Lauslahti kok

Mats Nylund r

Anders Adlercreutz r

Pertti Salolainen kok

Mari-Leena Talvitie kok

Jaana Laitinen-Pesola kok

Antero Laukkanen kd

Ben Zyskowicz kok

Mikko Alatalo kesk

Pertti Hakanen kesk

Eero Suutari kok

Sinuhe Wallinheimo kok

Ilkka Kanerva kok

Jaana Pelkonen kok

Kari Kulmala si

Lasse Hautala kesk

Peter Östman kd

Markku Pakkanen kesk

Ari Torniainen kesk

Sari Multala kok

Hanna Kosonen kesk

Martti Mölsä si

Petri Honkonen kesk

Eeva-Maria Maijala kesk

Mirja Vehkaperä kesk

Veera Ruoho kok

Antti Rantakangas kesk

Harry Harkimo kok

Kimmo Kivelä si

Elsi Katainen kesk

Timo Heinonen kok

Timo V. Korhonen kesk

Kauko Juhantalo kesk

Thomas Blomqvist r

Ulla Parviainen kesk

Martti Talja kesk

Niilo Keränen kesk

Pekka Puska kesk

Elina Lepomäki kok

Emma Kari vihr

Krista Kiuru sd

Kari Uotila vas

Mika Kari sd

Joona Räsänen sd

Satu Hassi vihr

Jukka Gustafsson sd

Susanna Huovinen sd

Anneli Kiljunen sd

Tarja Filatov sd

Sirpa Paatero sd

Tuula Haatainen sd

Li Andersson vas

Aino-Kaisa Pekonen vas

Silvia Modig vas

Anna Kontula vas

Ilkka Kantola sd

Maria Tolppanen sd

Jyrki Kasvi vihr

Maria Guzenina sd

Sanna Marin sd

Ilmari Nurminen sd

Harry Wallin sd

Tytti Tuppurainen sd

Ville Skinnari sd

Merja Mäkisalo-Ropponen sd

Timo Harakka sd

Lauri Ihalainen sd

Eeva-JohannaEloranta sd

Suna Kymäläinen sd

Kristiina Salonen sd

Antti Rinne sd

Antti Lindtman sd

Johanna Ojala-Niemelä sd

Pekka Haavisto vihr

Touko Aalto vihr

Hanna Halmeenpää vihr

Krista Mikkonen vihr

Olli-Poika Parviainen vihr

Markus Mustajärvi vas

Hanna Sarkkinen vas

Matti Semi vas

Paavo Arhinmäki vas

Outi Alanko-Kahiluoto vihr

Ozan Yanar vihr

Timo V. Korhonen kesk

Jukka Kopra kok

Mika Niikko ps

Mikko Kärnä kesk

Pentti Oinonen si

Ville Vähämäki ps

Jari Ronkainen ps

Outi Mäkelä kok

Harri Jaskari kok

Sari Raassina kok

Wille Rydman kok

Pia Kauma kok

Tiina Elovaara si

Juha Pylväs kesk

Sofia Vikman kok

Mats Löfström r

Anne-Mari Virolainen kok

Kari Tolvanen kok

Sari Tanus kd

Sari Essayah kd

Hannu Hoskonen kesk

Hannakaisa Heikkinen kesk

Ritva Elomaa ps

Sami Savio ps

Teuvo Hakkarainen ps

Arja Juvonen ps

Vesa-Matti Saarakkala si

Jari Myllykoski vas

Sari Sarkomaa kok

Anne Kalmari kesk